Výcvik pro logistiky zabezpečili kolegové z Úseku přípravy logistických odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově

Výcvik pro logistiky zabezpečili kolegové z Úseku logistických odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově

14. pluk logistické podpory je schopen v rámci AČR poskytnout a zajistit plně profesionální síly a prostředky ke splnění logistického zabezpečení 1. a 2. úrovně.

To mimo jiné zahrnuje také:

  • zabezpečení, organizaci a realizaci přeprav osob, techniky a materiálu,
  • vyprošťování a odsun poškozené techniky,
  • odsun nepotřebného a poškozeného materiálu,
  • zabezpečení distribuce pitné vody, potravin, pohonných hmot, a udržování jejich zásob pro potřeby jednotek AČR.

K tomu je nutné disponovat odborným personálem, který je systematicky připravován a školen k plnění výše uvedených úkolů. Součástí takové přípravy byl i dnešní praktický výcvik k problematice upevnění nákladu na vozidle při přepravě po pozemních komunikacích, kterého se zúčastnili vojáci ze všech posádek 14.plogp.

Výcvik pro logistiky zabezpečili kolegové z Úseku logistických odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. Vojáci absolvovali teoretickou přípravu i praktický výcvik, s podrobnou instruktáží a názornými ukázkami správného a špatného upevnění materiálu.


Text a foto: kapitánka Helena Řebíčková, tisková a informační důstojnice 14. pluku logistické podpory

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Únor 2020)