Vyřazení absolventů kurzu základní přípravy (rekruti): nástupní termín 1.červenec 2015

Vyřazení absolventů kurzu základní přípravy (rekruti): nástupní termín 1.červenec 2015

Ve středu 23. září 2015 se uskutečnilo v aule kasáren Dědice, za přítomnosti zástupců VeV – VA a hostů, slavnostní ukončení kurzu základní přípravy.

Noví příslušníci AČR do tříměsíčního kurzu u Centra základní přípravy Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA nastoupili 1. července 2015 v počtu 110, mezi nimiž byly 2 ženy, a úspěšně jej dokončilo 69 z nich a bohužel ani jedna žena. Většina z těch neúspěšných odešla v průběhu přípravy na vlastní žádost a dalším se zase nepodařilo splnit všechna stanovená kritéria pro úspěšné absolvování tohoto kurzu. Ten je počátkem kariéry vojenského profesionála a vždy proselektuje ty, kteří, byť úspěšně prošli rekrutací, se na toto nelehké poslání opravdu hodí.

V minulém týdnu složili slavnostní vojenskou přísahu, před zraky senátora Ivo Bárka, velitele VeV – VA brigádního generála Jána Kožiaka, dalších hostů a svých blízkých, kdy slíbili věrnost České republice a absolvováním kurzu potvrdili, že jsou právoplatnými profesionály AČR a nositeli takových morálních hodnot, jako je nejen věrnost, ale také čest, odvaha, obětavost či smysl pro povinnost.

Úspěšným absolventům, tedy našim novým kolegům, blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v kariéře vojenského profesionála.


Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, C KIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Září 2015)