Vyřazení absolventů zdokonalovacího kurzu základní přípravy

Vyřazení absolventů zdokonalovacího kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 4. února 2016 v odpoledních hodinách, se uskutečnilo vyřazení úspěšných absolventů dalšího z typů kurzů základní přípravy, které provádí vyškovské Centrum základní přípravy.

Jedná se o Základní přípravu – zdokonalovací kurz v trvání 4 týdnů, tedy o zdokonalovací etapu příslušníka AČR. Do tohoto kurzu jsou totiž rekrutováni cestou Agentury personalistiky AČR vojáci zpět do služebního poměru, kdy doba od ukončení jejich předchozího služebního poměru není delší než 5 let, nebo vojáci Aktivní zálohy, kteří absolvovali šestitýdenní základní přípravu a komplexní tříletý cyklus.

Cílem tohoto typu základní přípravy je obnovit u vojáků znalosti v oblasti základních práv a povinností, zvládnutí základních činností potřebných k přežití v boji, v obsluze a střelbě se zbraněmi, a dále zvýšení fyzických, psychických a morálních předpokladů k výkonu služby.

Kritéria závěrečného testu a komplexního polního výcviku splnilo celkem 30 nových absolventů, kterým certifikát o absolvování předal při jejich slavnostním vyřazení v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník Jaroslav Medek, za přítomnosti náčelníka Centra základní přípravy podplukovníka Jiřího Studničného a náčelníka 2. úseku základní přípravy majora Miloslava Stuchlíka.

„Osvědčili jste, že jste připraveni zapojit se opět do aktivní činnosti v armádě, vracíte se v době, kdy je naše armáda zapojena do plnění řady nových úkolů, ať už v rámci České republiky, tak mezinárodního rozsahu,“ zmínil při této příležitosti, mimo jiné, plukovník Medek, přičemž připomenul také závaznost slov vojenské přísahy, kterou právě v tento den složili úplní armádní nováčci v rámci jejich tříměsíčního kurzu základní přípravy.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Únor 2016)