VYŠKOV: Další nově přijatí policisté úspěšně absolvovali kurz nástupní přípravy.

VYŠKOV: Další nově přijatí policisté úspěšně absolvovali kurz nástupní přípravy.

V pátek 19. února se uskutečnilo v aule Vojenské akademie Armády České republiky ve Vyškově slavnostní vyřazení nových policistů, kteří úspěšně absolvovali kurz nástupní přípravy. Páteční dopoledne bylo pro všechny přítomné slavnostním okamžikem, kdy sto dvacet šest absolventů kurzu obdrželo osvědčení o jeho zdárném zakončení.

Vyřazení bylo úspěšným zakončením čtyřtýdenního kurzu nástupní přípravy, který je první částí nové, již od srpna 2013 platné dvanáctiměsíční základní odborné přípravy (dále jen ZOP 2013). Nástupní příprava probíhá pravidelně na školních policejních střediscích krajských ředitelství Policie ČR. V důsledku výrazného navýšení počtu přijímaných policistů a nedostatečné kapacity vyšších policejních škol vyvstala nutnost rozšířit okruh subjektů, které budou do realizace základní odborné přípravy zapojeni.

Nástupní příprava ZOP 2013 je zaměřena na rozvoj fyzické zdatnosti policistů, nácvik pořadové přípravy a služební zdvořilosti, zahájení výcviku v použití služební zbraně, základy správné manipulace se zbraní a střelivem a splnění prvního prověrkového střeleckého cvičení.

Instruktoři základního výcviku Velitelství výcviku – Vojenské akademie vedli pořadovou přípravu a částečně se podíleli na fyzické přípravě policistů. Instruktoři služební přípravy oddělení vzdělávání Policejního prezidia ČR zajišťovali výcvik v použití zbraně osobního vyzbrojení a fyzickou přípravu. Absolventi kurzu se také učili zdvořilosti, ukázněnosti, vojenskému vystupování, zodpovědnosti, týmové spolupráci, loajalitě k nadřízeným, vyjadřování úcty nadřízenému i sebeovládání. Jak poznamenal ve svém projevu plk. Mgr. Bc. Vít Černý z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, účastníci kurzu byli jedni z nejlepších, kteří tento kurz dosud absolvovali. Za Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově pogratuloval policejním nováčkům náčelník štábu plk. Ing. Jaroslav Medek, který stejně jako ředitel krajského ředitelství Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel zdůraznil důležitost spolupráce Policie ČR a Armády ČR. Slavnostního vyřazení nových policistů se za Armádu ČR zúčastnil i náčelník Centra základní přípravy pplk. Ing. Jiří Studničný a velitel 2. výcvikové skupiny kpt. Bc. René Pašák. Za Policii ČR byl přítomen také ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební příravy plk. Mgr. Bc. Marek Adam nebo mjr. Ing. Pavel Štampach z Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Nechyběli ani ředitelé dalších krajských ředitelství a to Olomouckého a Pardubického kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld a plk. Mgr. Petr Sehnoutka.


Autor. por. Mgr. Alice Musilová (PČR - Územní odbor Vyškov)

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Únor 2016)