Vyškov opět ožil nováčky

Vyškov opět ožil nováčky

V pondělí 24. července nastoupili do kurzu základní přípravy u odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově noví příslušníci Aktivní zálohy a také dobrovolného vojenského cvičení.

Rekordních více než sto třicet příslušníků Aktivní zálohy (AZ) a osmnáct dobrovolníků. V následujících šesti týdnech je u centra základní přípravy čeká absolvování společného základního výcviku. Jsou mezi nimi převážně mladí lidé kolem 20 let, muži i ženy, ale výjimkou nejsou ani starší ročníky, přičemž nejstaršímu účastníku je 47 let,“ hodnotí velké věkové rozdíly jejich nynější velitel major Miloslav Stuchlík. Mezi těmi nejmladšími jsou například vojín Lukáš Kortus, 21letý student Vysoké školy ekonomické z Prahy, který by po ukončení studia rád využil možnosti stát se vojenským profesionálem, zatím tedy volí alespoň aktivní zálohy a jeho nynější kolega, o rok starší vojín David Kotula, doručovatel zásilek, chce na vlastní kůži vyzkoušet, co takový výcvik obnáší. „Všichni u nás v rodině jsou vojáci,“ vysvětluje svou motivaci a k jeho názoru se přidává i další jeho nynější spolubojovnice 29letá vojínka Martina Korčáková, maminka dvou dětí, pracující ve strojírenství jako vrtařka: „Přesně, jak říká David, vyzkoušet si, co všechno zvládnete.“ Zvládnou tuto velkou výzvu? „Musíme si věřit a podporovat se navzájem, jsme zvědaví, jaký budeme kolektiv,“ shodují se všichni tři a po vstupních formalitách odchází na povel velitelů a instruktorů již jako příslušníci 2. čety vstříc úplně novému světu. V tom je tento den čeká nejen vystrojování, ale už i pořadová příprava se základními nástupovými tvary, pravidly vojenského vystupování a základními cviky, seznámení s denním řádem, a to vše vrcholící večerní úvodní společnou besedou s hlavními funkcionáři.

„Velmi mne těší, že díky novele branné legislativy, rozšíření počtu jednotek a odborností, o které se mohou záložníci v armádě ucházet, i celkovému zatraktivnění služby se nám podařilo po letech stagnace znovu oživit zájem veřejnosti o aktivní zálohu a nově zavedená dobrovolná vojenská cvičení,“ konstatoval náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a dodal: „Počet záložníků, kteří dnes nastoupili na kurz základní přípravy do Vyškova je pro mne v tomto ohledu obrovským úspěchem, stejně jako fakt, že se nám jen za první pololetí letošního roku podařilo navýšit počet záložníků o 500 osob. Celkem již máme prakticky 1900 aktivních záložníků. Při tomto tempu je dosažení cíle 5000 příslušníků aktivní zálohy do roku 2025 více než reálné.“

Zajímavostí tohoto běhu je kromě nejvyššího počtu příslušníků AZ také premiérové 14denní zapojení tří příslušníků nové jednotky AZ Velitelství výcviku – Vojenské akademie jako instruktorů výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Červenec 2017)