Vyškovská kasárna zažila další nápor - přes čtyři stovky nováčků

Vyškovská kasárna zažila další nápor - přes čtyři stovky nováčků

Noví rekruti Armády ČR, ale i noví příslušníci Aktivní zálohy (AZ) nastoupili ve středu 1. dubna 2015 k Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově, aby zde vykonali základní výcvik.

„Do tříměsíčního kurzu základní přípravy pro armádní nováčky nastoupilo 406 rekrutů, z toho 14 žen a do šestitýdenního základního kurzu pro nové příslušníky AZ to je 22 žáků, z toho jedna žena“, upřesňuje major Rostislav Juppa z Centra základní přípravy VeV-VA. A co obě tyto skupiny čeká, shrnuje slovy: „Výuka a výcvik ve všech druzích vojenské přípravy, přičemž základní důraz je kladen na zvládnutí činností potřebných k přežití na bojišti, včetně dosažení fyzické a psychické odolnosti.“

Rozdělení do vojenských skupin, seznámení se s instruktory, kolečko nezbytných vstupných formalit a fasování výstroje. To je hlavní náplní prvního dne na vojně. „Od teď, když se řekne sedmá četa, tak to jste vy a toto jsou vaši instruktoři, dobře si zapamatujte své sousedy, ať znáte své místo v tvaru, ve kterém se budete od teď stále přesouvat,“ zazní rázná slova jednoho z velitelů a takto do čet jsou postupně přiřazováni podle abecedy všichni nováčci.

Mezi nimi i Petr Linka, který by měl po základním výcviku nastoupit do Tábora k 43. výsadkovému praporu jako střelec. Dosud pracoval v zámečnictví a do armády vstupuje, protože by rád změnil životní hodnoty. A co očekává? „Disciplínu, kázeň a spoustu povinností,“ dodává jedním dechem a přitom si pochutnává na klobáse, kterou všichni obdrželi, stejně jako i další stravu na celý den, při tzv. příjmu. U stolu s ním sedí jeho nynější kolega a týmový spolubojovník Jan Leffler, který prozrazuje, že je povoláním elektromechanik a uvítal, že o tuto profesi je v armádě velký zájem, protože právě v ní vidí větší sociální jistoty. Téměř okamžitě mu nabídla místo u 14. pluku logistické podpory v Pardubicích.

Dalších z okamžitých možností pracovat v armádě se chopili i Michal Krejčí s Vítem Lidem. Oba by měli posílit řady vojenských řidičů. Michal, který má vynikající fyzické předpoklady, neboť je strakonickým ligovým hráčem v házené, uvítal možnost pracovat přímo ve Strakonicích u 25. protiletadlového raketového pluku a moci tak skloubit svoji práci i s koníčkem. A jak hodnotí svůj nástup do základního výcviku? „Jako velký krok a vstup do neznáma. „Také Vít, budoucí řidič 15. ženijního pluku Bechyně, který dosud pracoval ve stavebnictví jako dělník i mistr, prozrazuje, že hledá úplnou změnu životního stylu a má trošku obavy, zda se zvládne naučit všechny vojenské povinnosti a dovednosti.

Zda jsou skutečně vhodnými adepty na nové životní poslání, pro které se rozhodli, ukáží teprve následující náročné týdny. V těch budou muset úspěšně projít, společně s dalšími více než čtyřmi stovkami svých kolegů, všemi nástrahami vojenského základního výcviku a vybojovat si tak možnost stát se nositelem baretu příslušníka Armády České republiky. Pro Petra v barvě červené, pro Jana šedé, pro Michala modré a pro Víta světle zelené.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kpt. Monika Nováková, Vladimír Bezděk, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Duben 2015)