Vyškovský výcvikový prostor znovu rozduněla střelba z minometů!

Vyškovský výcvikový prostor znovu rozduněla střelba z minometů!

Ve dnech 9. – 10. 3. 2020 proběhly školní bojové střelby z minometu kurzů Obsluha minometu, Velitel minometu a Specialista dělostřeleckého průzkumu ve VVP Březina, a to za řízení Úseku přípravy dělostřelectva Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

První letošní dělostřelecké střelby byly navíc zpestřeny spoluprací s Katedrou palebné podpory Univerzity obrany Brno, která prováděla v rámci střelby z 81mm minometu MX2 výzkum možnosti střelby s jednotným dopadem střel v cíli tzv. Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI). Momentálně je tento způsob střelby z jedné hlavně využíván u zbraňových systémů kanonových houfnic s automatizovaným systémem řízení palby a tak se dá říct, že Katedra palebné podpory a Úsek přípravy dělostřelectva jsou průkopníky další možnosti postřelování cílů minometnými jednotkami. V principu se jedná o střelbu různými náměry minometu s různými náplněmi. Minometné střely pak opisují různě dlouhé trajektorie v jiných časových úsecích, což nám zabezpečí dopad střel v jeden okamžik a tudíž vyšší účinek v cíli.

Hlavním úkolem střeleb ovšem bylo zabezpečení završení kurzů obsluh a velitelů minometů školními bojovými střelbami, a to jak polopřímým zamířením, tak střelbou ze zakrytých palebných postavení. Velitelé minometů zvládli i osm palebných úkolů, kdy individuálním způsobem provedli zamíření minometu na cíl ze zakrytého palebného postavení bez podpory místa řízení palby s přímou komunikací s dělostřeleckým pozorovatelem, a to vše v anglickém jazyce. Nejen velitelé, ale především příslušníci dělostřeleckého průzkumu si tak osvojili vedení palebných úkolů v mezinárodním prostředí, což je klíčem k úspěšnému použití prostředků společné palebné podpory manévrových jednotek v mnohonárodnostních operacích.


Autor: kapitán Ing. Lukáš Smyček, Úsek přípravy dělostřelectva

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Březen 2020)