Vyškovští certifikovali další jednotku do Afghanistánu

Vyškovští certifikovali další jednotku do Afghanistánu

Ve dnech 18. – 22. dubna 2016 proběhlo ve Vyškově, za řízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie, odborně taktické a zároveň certifikační cvičení MESSENGER 1/2016.

Jeho hlavním cílem bylo prověřit připravenost Velitelství 13. úkolového uskupení AČR k nasazení v misi Resolute Support (ÚU AČR RS). Odborně taktické cvičení Messenger (OTC) 1/2016 tak bylo vyvrcholením a zároveň závěrečným prověřením několikaměsíční přípravy této jednotky před jejím nasazením do prostoru operace v Afghánistánu. V rámci cvičení tak byly rozehrávány Řídícím štábem desítky reálných incidentů a situací, které jsou pro nasazení jednotky v misi typické, přičemž námět vycházel z aktuální situace v místě nasazení. Cvičení tak prověřilo mimo jiné schopnost velitele a štábu zabezpečit efektivní a nepřetržité velení prvkům 13. ÚU, podporu prvkům AČR v misi RS, komunikaci s nadřízeným na nadnárodní i operační úrovni, či schopnost velitelství i jeho podřízených jednotek spolupracovat s orgány místní samosprávy, ANSF, vládními a nevládními organizacemi.

Od pondělí se to v kasárnách Dědice, coby imitované kábulské letištní základně HKAIA i přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina, hemžilo ozbrojenými vojáky v pouštních uniformách, včetně příslušníků Vojenské policie s vozidly, coby týmu doprovodu a ochrany osob (CPT), ale i příslušníky imitační skupiny, oblečených dle afghánských zvyklostí jako místní obyvatelé, ale i teroristé, či příslušníci afghánských národních ozbrojených složek, nebo do uniforem koaličních vojáků. U více než šedesátky rozehrávaných situací byli také všudypřítomní odborní rozhodčí s vlastní zkušeností ze samotného místa nasazení.

Rozehra událostí a incidentů, ale také jejich každodenní shrnutí skupinou rozboru a vyhodnocení na večerních poradách. Členové jednotky i řídícího štábu pracovali v průběhu celého týdnu doslova na plné obrátky. Každý má svůj úkol, ale zároveň všichni musí tvořit jeden profesionálně fungující tým. U obou stran vlastnímu cvičení předcházela několikaměsíční důkladná příprava, včetně stáží v místě nasazení, tak, aby jednotka byla připravena maximálně na ty nejreálnější podmínky, které je v místě nasazení čekají.

„Jednotka 13. ÚU AČR RS splnila úkoly cvičení a je připravena k plnění operačního úkolu na území Afghánistánu,“ zazněl verdikt řídícího cvičení plk. v. z. Karla Klinovského aulou Velitelství výcviku – Vojenské akademie při pátečním závěrečném vyhodnocení.

„Jsme na konci úspěšného cvičení, ale zároveň na začátku naší mise, musíme si především věřit sami sobě, a já tak pevně doufám, že 13 bude i pro naše další, tentokrát již půlroční ostré nasazení, šťastné číslo,“ řekl v závěru velitel 13. úkolového uskupení plukovník gšt. Miroslav Svoboda z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, který se svou jednotkou zamíří do Afghánistánu v závěru května.


Text: kapitánka Monika Nováková (VeV – VA), nadporučík Martin Škvařil (13. ÚU)
Foto: kapitánka Monika Nováková a Vladimír Bezděk (VeV – VA)


Messenger 1/2016

  • Na řízení cvičení Messenger 1/2016 se podílelo několik desítek příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie, Praporu zabezpečení Vyškov, 4. brigády rychlého nasazení Žatec, 101. spojovacího praporu Lipník nad Bečvou, 14. logistického pluku Pardubice a Hlavního velitelství Vojenské policie Praha. Rozehráno bylo 65 incidentů a událostí, do nichž se zapojili jako komparz také příslušníci kurzu základní přípravy.
  • Třicetipětičlennou jednotku cvičících, pod vedením plukovníka gšt. Miroslava Svobody z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, tvoří příslušníci útvarů a zařízení napříč AČR. Z toho je 29 mužů a 6 žen. Nejvíce je zastoupen 15. ženijní pluk (8) a 22. základna vrtulníkového letectva (7). 20 příslušníků této jednotky již bylo v zahraniční operaci a 11 z nich přímo v Afghánistánu. Nejmladšímu příslušníkovi je 27, nejstaršímu 51 let.
Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Duben 2016)