Vyškovští certifikovali další jednotky do operace Resolute Support

Vyškovští certifikovali další jednotky do operace Resolute Support

Ve dnech 20.až 24. dubna 2015 proběhlo v kasárnách Dědice a přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina,  v letošním roce již třetí odborně - taktické a zároveň certifikační cvičení jednotek, připravujících se do zahraniční operace.

Cvičením Messenger 1/2015 za řízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie vyvrcholila několikaměsíční příprava velitelství 11.Úkolového uskupení (ÚU)  AČR a 14. jednotky NSE (Národní podpůrný prvek) do zahraniční operace Resolute Support (RS).

„Jeho cílem bylo nejen prověřit schopnosti těchto jednotek plnit operační úkoly v prostoru jejich nasazení, tedy na základně kábulského mezinárodního letiště Hamída Karzáího (HHIA), ale rovněž  secvičenost a vzájemnou součinnost,“ vysvětluje řídící cvičení podplukovník Vojtěch Prýgl, náčelník vyškovského Institutu přípravy do zahraniční operace a speciální přípravy.  
V rámci cvičení byly rozehrávány cvičícím jednotkám takové reálné incidenty a situace, které jsou právě pro jejich nasazení v misi typické, přičemž námět vycházel z aktuální situace v místě nasazení. „Prověřilo tak například schopnost velitele a štábu zabezpečit efektivní a nepřetržité velení prvkům úkolového uskupení  a komunikaci s nadřízeným na nadnárodní i operační úrovni, schopnost velitelství i jeho podřízených jednotek spolupracovat s orgány místní samosprávy, afghánskými národními ozbrojenými silami (ANSF), vládními a nevládními organizacemi, a u jednotky NSE pak schopnosti provádět komplexní národní podporu, zabezpečení jednotek AČR, ministerstev obrany i zahraničních věcí a dalších jednotek, které působí ve prospěch operace RS na území Afghánistánu, systém logistické a administrativní podpory v prostoru nasazení, schopnost akviziční činnosti, zvládnutí organizace dopravy, evidence a účtování materiálu, opravy techniky a výzbroje, přepravy osob, techniky a materiálu, způsob skladování a manipulaci s materiálem či schopnost zabezpečit finanční a právní službu, policejní a personální zabezpečení a podporu KIS,“ vysvětluje náčelník skupiny rozehry kapitán Zdeněk Vitásek.

Součástí cvičení bylo také prověření schopností jednotky ochrany, tzv. CPT (Close Protection Trainig) týmu, který bude působit v Kábulu společně s jednotkou NSE. Jeho úkolem  je zajistit ochranu a doprovody osob, a to především příslušníků 11. ÚU AČR. Skládá se z 10 členů připravených a vycvičených tak, aby dokázal plnit tyto úkoly jak s vozidly při přesunech, tak i v pěších formacích a reagovat na jakékoliv hrozby, respektive zhoršenou bezpečnostní situaci. Tvoří jej příslušníci 4. brigády rychlého nasazení a to konkrétně 41.mechanizovaného praporu z Žatce a 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce.

„Frekvence rozehrávaných událostí a incidentů, ale i profesionalita jejich řešení jednotkou se den ode dne zvyšovala,“  kvitoval v závěru cvičení jeho řídící plukovník Vojtěch Prýgl a velitel 11. úkolového uskupení plukovník David Schnábel dodal: „Mým cílem bylo především zjistit, jak velení a jednotka NSE funguje jako jedno soukolí a přesvědčil jsem se, obrazně řečeno, že to soukolí šlape na plné obrátky a to je pro mě priorita. Jsme připraveni plnit úkoly jako profesionální sehraný  tým, na jehož vycvičenosti se velkou měrou podíleli jak vyškovští specialisté, tak i příslušníci dalších útvarů, účastníci několika zahraničních misí. A co bylo pro nás nejcennější, z čerstvými zkušenostmi z místa našeho nasazení.“

Na řízení cvičení Messenger 1/ 2015 se podílelo téměř padesát příslušníků z Velitelství výcviku - Vojenské akademie a Praporu zabezpečení Vyškov, přičemž své zastoupení zde měla také 4. brigáda rychlého nasazení Žatec. Stejně početnou jednotku cvičících tvořili příslušníci útvarů a zařízení, specialisté napříč celou AČR.

 


Text. kapitánka Monika Nováková, VeV-VA, rotmistryně Kateřina Chybová, 11.ÚU
Foto: kapitánka Monika Nováková, David Růžička, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Duben 2015)