Vyškovští oslavili Den válečných veteránů již v pátek 9. listopadu

Vyškovští oslavili Den válečných veteránů již v pátek 9. listopadu

Oslavy zahájili pietním aktem u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie před prostory auly kasáren Dědice. Zde za přímluvy kaplana VeV-VA majora Pavla Matouška uctili jejich památku položením kytice příslušníci velení VeV-VA v čele s brigádním generálem Radkem Hasalou. A také další část probíhala v kasárnách Dědice, a to v posádkové kapli, kde se konala pod vedením kaplanů Duchovní služby VeV-VA bohoslužba za válečné veterány.

Poté se již příslušníci VeV-VA i s příslušníky právě probíhajících kurzů, přesunuli k hlavní části oslav, kterou byl slavnostní nástup na Masarykově náměstí ve Vyškově. Ten se uskutečnil za přítomnosti významných hostů, v čele s místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárkem, dále nového starosty města Vyškova Karla Jurky a nechyběli ani zástupci vojenských sdružení, klubů a spolků a samozřejmě veteráni. Součástí nástupu bylo připomenutí si Dne veteránů poselstvím ministra obrany Lubomíra Metnara a také v proslovech brigádního generála Radka Hasaly a dalších hostů. „Nároky na naši schopnost bránit suverenitu, svobodu a demokracii se nemenší, ba naopak. Jsme součástí Severoatlantické aliance a z toho vyplývají povinnosti, jimiž jsou všichni spojenci vázáni při plnění úkolů v zahraničních operacích,“ zmínil mimo jiné brigádní generál Hasala, přičemž vyzdvihl významný podíl VeV-VA v rámci výcviku nejen českých, ale i zahraničních příslušníků a celých jednotek pro jejich nasazení do zahraničních operací a aliančních struktur, jako jedné z priorit v rámci široké působnosti VeV-VA.

V závěru generál Hasala ocenil vybrané příslušníky VeV-VA a přímo podřízených útvarových zařízení Pamětními odznaky, mincemi, děkovnými a pochvalnými listy a také předal svým příslušníkům ocenění náčelníka Generálního štábu AČR, mimo jiné Pamětní listy za účast na Slavnostní vojenské přehlídce 2018.

Prezentaci AČR doprovázely v prostorách vyškovského náměstí připravené expozice s ukázkami přípravy potápěčů, chemického vojska, ženijní přípravy, přípravy zdravotnických a spojovacích odborností i ukázkami zbraní, které byly v režii Odboru profesní přípravy VeV-VA. A nechyběla ani statická ukázka vojenské techniky. VeV-VA ve spolupráci s Praporem zabezpečením Vyškov prezentovala kolová obrněná vozidla Dingo, Iveco, Pandur či Tatry (T-815 PRAM a T-810).

Po slavnostním nástupu se zástupci VeV-VA, vedení města Vyškova a další významní hosté zúčastnili pietního aktu k uctění památky padlých hrdinů a obětí válek na Starém hřbitově. Další zástupci VeV-VA se účastnili pietních aktů u ostatních památníků padlým, které se nachází v posádce Vyškov a okolí.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Listopad 2018)