Vyškovští potápěči zpestřují každoročně život zdravotně postižených dětí

Vyškovští potápěči zpestřují každoročně život zdravotně postižených dětí

První prosincovou sobotu se ve vyškovském aquaparku sešli účastníci 22. ročníku akce Mrštná rybka, kterou organizuje Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – vyškovský PAPRSEK. Tradičně – po šestnácté, se akce zúčastnili i příslušníci Skupiny přípravy potápěčů Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Spolu s nimi přijal pozvání předsedkyně Paprsku Jaroslavy Bednářové také velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, který byl v průběhu akce mimo jiné seznámen s činností organizace, historií spolupráce s armádou a dalšími plánovanými událostmi.

Jednou z hlavních atrakcí, kterou organizátoři osmdesáti účastníkům připravili, bylo potápění s přístrojem. Pár minut pod hladinou strávila většina účastníků. S trochou počátečních obav někteří rodiče a s velkým nadšením jejich děti, které neskrývaly velkou spokojenost s nevšedním zážitkem a některé si počkaly na „druhé kolo“ a ponor zopakovaly.

Mrštná rybka se opět povedla, poskytla soubor hezkých zážitků těm, kteří se musí v životě vypořádávat s mnoha nám vzdálenými problémy, pocit spokojenosti těm, kteří je v jejich cestě každodenně provází i notnou dávku inspirace těm, kteří si mnohdy neuvědomují, že mnohé jejich starosti a problémy jsou vlastně docela banální. Doufejme tedy v podobný úspěch akcí, na kterých se bude VeV-VA v příštím roce podílet a přejme Paprsku hodně štěstí a zdaru.


Text a foto: kpt. Mgr. Václav Lošek, Úsek ženijní přípravy VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Prosinec 2018)