Vyškovští prezentovali AČR na Slavkovském mementu

Vyškovští prezentovali AČR na Slavkovském mementu

V úterý 28. dubna 2015 patřil zámek ve Slavkově u Brna již tradičnímu vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže Slavkovské memento, na které se již několik let podílí i Velitelství výcviku – Vojenská akademie.

Jedná se o soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol, kterou vyhlašuje každoročně Zámek Slavkov - Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Českou obcí legionářskou Brno, přičemž letošní vyhlášení vítězů proběhlo jen den poté, co si v tomto městě připomenuli 70. let od posledního výstřelu a tedy osvobození.

„Slavkovské memento se snaží o to, aby se o válce nemlčelo, aby mladým lidem nebylo lhostejné, co se zde před lety dělo,“ zmínil starosta města Slavkova u Brna Michal Boudný. A neobjevuje se v ní pouze tématika válek minulých, ale i současných, velkých i menších ozbrojených konfliktů. Mezi porotci tak nechybí ani zástupce AČR, konkrétně Velitelství výcviku – Vojenské akademie, která s městem Slavkov u Brna a slavkovským zámkem úzce spolupracuje a převzala tak i jednu ze záštit nad touto soutěží, do které se letos přihlásilo na dvě stovky soutěžících ze 14 škol České republiky.

V letošní porotě tak usedl, vedle starosty Boudného, generálního konzula Ruské federace v Brně Andreje Jevgenjeviče Šaraškina a dalších hostů z řad České obce legionářské a odborníků na literaturu faktu, zástupce náčelníka vyškovského Odboru vnitřního řízení podplukovník Ladislav Zakuťanský, který také předával ocenění vítězům výtvarné soutěže. Jako zástupce rezortního centra vzdělávaní a výcviku k soutěžícím mimo jiné zmínil: „Co předchází velkým válkám i malým ozbrojeným konfliktům? Jak žijí, bojují a umírají vojáci? Proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném místě“? Válečné konflikty v historii a dnes. To je jen část letošních témat a nám vojákům dnes a denně oblast velmi blízká a těm Vyškovským obzvlášť. Ročně připravujeme několik tisíc vojenských profesionálů v nejrůznějších kariérových a výcvikových aktivitách, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také výuka historie a tradic v podobě vojenských dějin až po nauku o současných válečných konfliktech, včetně studia o zemích, které jsou těmito konflikty zmítány“, přičemž dále dodal: „A nezůstává jen u teorie. Profesionálové AČR se čím dál častěji zapojují do zahraničních operací, ať už mírových či bojových, v rámci nichž se nejen ocitají v přímém ohrožení života, ale setkávají se i s tvrdou realitou takovýchto zemí, chudobou, trpícími a strádajícími civilními obyvateli, včetně dětí. A ač vědí, že se z takové operace nemusí vrátit, berou to jako svou povinnost, jako mimořádné poslání reprezentovat svoji vlast,“ přičemž zdůraznil, že specifikou vyškovské akademie a jednou z jejich priorit je právě příprava jednotek do zahraničních operací se zaměřením na Afghánistán a Mali.

Přípravu a výzbroj současných vojenských profesionálů pak předvedli příslušníci Institutu profesní přípravy největšího centra výcviku AČR v prostorách zámecké zahrady, kde bylo možné osahat si nejen zbraně, ale vyzkoušet si spojovací techniku, přístroje pro detekci, chemických látek, obléknout se do protichemických obleků či seznámit se se zdravotnickou přípravou včetně poskytování první pomoci.


Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, major Jaroslav Vyňuchal, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Duben 2015)