Vyškovští připravili další třicítku nováčků aktivní zálohy

Vyškovští připravili další třicítku nováčků aktivní zálohy

Ve středu 20. prosince se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky.

Celkem 31 letošních posledních úspěšných absolventů tohoto kurzu, mezi nimi 3 ženy, složilo také vojenskou přísahu, v níž se vojáci a vojákyně v záloze dobrovolně zavázali k věrnosti České republice. Slavnostnímu aktu kromě hostů z řad armády přihlížela také řada rodinných příslušníků, kteří přijeli své blízké v tomto zásadním životním rozhodnutí podpořit.

Kurz trval šest týdnů a jeho cílem bylo naučit se základním vojenským schopnostem a dovednostem pro přežití na bojišti. V případě potřeby jsou tak tito naši občané, vykonávající civilní povolání, připraveni i bránit svoji vlast. K tomu obdrželi z rukou náčelníka štábu VeV – VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka absolventské certifikáty.

Tento kurz je uskutečňován u centra základní přípravy VeV – VA zpravidla ve čtyřech nástupních termínech (leden, duben, srpen a říjen) a tento nástupní termín tak patřil pro zájem k mimořádně otevřeným. Hned 2. ledna by pak mělo do tohoto kurzu základní přípravy nastoupit dalších 70 nových příslušníků AZ.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Prosinec 2017)