Vyškovští se opět prezentovali na Slavkovském mementu

Vyškovští se opět prezentovali na Slavkovském mementu

Zámek Slavkov spolu s Klubem autorů literatury faktu a Jednotou Československé obce legionářské Brno 2 vyhlásily i v letošním roce již tradiční literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol.

Letošními tématy byly „Války – neválky“ a „Legionáři“. Všechny odevzdané práce v samostatných kategoriích pro SŠ a ZŠ pak hodnotila komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií pak byli oceněni na slavnostním vyhlášení akce v prostorách Slavkovského zámku ve středu 26. dubna, a to za přítomnosti zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

Za Velitelství výcviku – Vojenskou akademii se vyhlášení a ocenění zúčastnil náčelník štábu plukovník gšt. Jaroslav Medek, který měl možnost za vojenské profesionály k oceněným také promluvit. Součástí akce pak byla také prezentace VeV – VA v podobě ukázek ručních zbraní (CZ 805 BREN, kulomet MINIMI a AGS-17), školní pomůcky RBS-70 a spojovacích prostředků AČR, kterou zabezpečovali příslušníci Odboru profesní přípravy.

„Děkuji Vám za vzornou spolupráci při Slavkovském mementu. I díky Velitelství výcviku – Vojenské akademii se akce vydařila. Náš dík patří jmenovitě plukovníku gšt. Jaroslavu Medkovi i veliteli ukázek nadporučíku Tomáši Dědochovi,“ ocenil příspěvek vyškovských zástupce ředitelky Zámku Slavkov Jiří Blažek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: archiv Zámku Slavkov

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Květen 2017)