Vyškovští vycvičili další nováčky pro Aktivní zálohy

Vyškovští vycvičili další nováčky pro Aktivní zálohy

Ti v pátek 13. listopadu 2015 po šestitýdenním výcviku ve Vyškově nejen převzali absolventské certifikáty kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy, ale rovněž odpřísahali věrnost České republice.

Vykonání vojenské přísahy je významným mezníkem v životě každého vojáka. Bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání, či příslušníka Aktivní zálohy. Proto hned v úvodu slavnostního aktu zazněla slova náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníka Vojtěcha Prýgla, hovořící o jejich nynějším životním sepjetí se sdílením, dodržováním a prosazováním hodnot Ozbrojených sil ČR, jako jsou čest, věrnost, odvaha či obětavost a smysl pro povinnost, když mimo jiné řekl: „Vojenská přísaha Vás zavazuje k naplnění nejvyšších občanských a vojenských povinností, které mohou v případě potřeby vyústit i k prokázání povinnosti nejvyšší – k nasazení vlastního života pro obranu vlasti,“ přičemž zdůraznil: „Uvědomění si krajnosti a absolutnosti tohoto závazku není pro žádného člověka jednoduchou záležitostí. Požadavky a závažné souvislosti vyplývající ze slov vojenské přísahy, k níž se dnes zavazujete i před zraky svých blízkých, budou platit po celou dobu Vaší aktivní činnosti v jednotkách Aktivních záloh. Jsou vaším závazkem všem občanům České republiky. Svým rozhodnutím stát se příslušníky Aktivních záloh naplňujete slova Winstona Churchila „Dvakrát občanem“, a právě na takové občany může být naše republika skutečně velmi hrda.“

Jsou občany České republiky, žijí svým osobním i profesním životem. Jsou z různých koutů naší země, různého vzdělání a povolání, různých věkových generací, a přesto je jedno spojuje. Vlastenectví. A to v podobě moci být těmi, kteří se aktivně podílí na obraně naši vlasti. Instruktoři vyškovského Centra základní přípravy vedou tyto příslušníky ke stejnému cíli jako vojenské profesionály, tedy naučit je přežít na bojišti.

Mezi nováčky Aktivní zálohy hned tři ženy

Zuzka, Eva a Silvie, teď už všechny vojínky, které dotáhly svůj cíl až do konce, tedy úspěšně zvládly náročný vstupní výcvik a staly se právoplatnými členkami Aktivní zálohy. Navíc dle slov jednoho z velitelů kurzu kapitána Reného Pašáka posledně jmenovaná vojínka Silvie S., 27 letá absolventka Oboru mezinárodních vztahů a politologie Masarykovy univerzity, dokonce závěrečné zkoušky absolvovala vůbec nejlépe ze všech. Pracuje jako strážník u Městské policie v Praze a jak sama výcvik hodnotí? „Naprosto splnil má očekávání, velmi příjemně jsem byla překvapena vysokou profesionalitou instruktorů a celkovou metodičností výcviku.“ A na co se podle Silvie připravit? „Rozhodně je důležitá fyzička, která je základem pro dlouhé přesuny v terénu, a kromě výcviku je nutné umět se poprat také s velkým množstvím nezbytné teorie a samozřejmě i psychicky s časovou náročností, kdy musíte být schopni fungovat v nepřetržitém výcviku.“

 

Manažér, sociální pracovník i dělník

Taková povolání zastupují další z nováčků Aktivní zálohy. Nejstarším v tomto kurzu byl Zenon S., 36 letý absolvent psychologie Jagellonské univerzity Krakov, který přesvědčil nejen sám sebe, že obrana hodnot svobody a demokracie v roli příslušníka Aktivní zálohy je možná i v tomto věku. Dle vojína Josefa J. ze Zábřehu na Moravě by každý občan měl být schopen bránit svou republiku. „Beru to jako svoji občanskou povinnost,“ říká s hrdostí po složení vojenské přísahy a úspěšném zvládnutí základní přípravy vojín Josef J., kterého na závěrečný slavnostní ceremoniál přijela podpořit manželka i s tříletou dcerou. A čeho si na absolvovaném výcviku nejvíc cení? „Člověk sem vstupuje jako jednotlivec, individualita, civilista a tady se stává nejen vojákem, ale také důležitou součástí jednoho velkého týmu, jednotky, která plní úkoly jako celek. A my jsme společně dokázali být opravdu pevný tým rovnocenných osobností, kde se jeden na druhého mohl kdykoliv spolehnout.“

Disciplína a sžití se s jiným režimem, než na který jsou zvyklí. To je těžké zejména v prvních týdnech základní vojenské přípravy. Někdo to zvládne, někdo ne. Ale jsou i tací, který ten vojenský život zaujal natolik, že by se mu rádi věnovali profesionálně. Mezi nimi frézař Třineckých Železáren vojín Petr S., který tak nyní zvažuje možnost stát se armádním ženistou.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Listopad 2015)