Vyšší praporčický kurz má nové absolventy

Vyšší praporčický kurz má nové absolventy

Na konci června ukončilo po 13 týdnech své působení ve vyškovské akademii 29 účastníků Vyššího praporčického kurzu. Tento kurz, organizovaný praporčickou školou, je vrcholem kariérového vzdělávání praporčického sboru v rámci AČR.

Cílem kurzu bylo připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík, tedy pro práci pracovníků štábů brigád, agentur, generálního štábu, vrchních praporčíků nebo hlavních instruktorů.

„Během kurzu byl kladen důraz na pochopení operačního významu vedení vojenských operací, na znalost teorie vojenského umění nebo základů teorie řízení a obranného plánování. Dále na dosažení orientace v základní problematice mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti,“ přiblížil obsah kurzu jeho náčelník nadpraporčík Pavel Bodrogi.

Oproti loňskému běhu se podařilo většinu výuky zabezpečit silami vojenské akademie. Pouze na vybraná zaměstnání byli pozvaní externí lektoři, a to hlavně z řad praporčického sboru. Nejvýznamnějším hostem byl zcela určitě Command Senior Enlisted Leader, Command Chief Master Sergeant Jack Johnson, Jr., který působí jako nejvyšší představitel praporčického sboru v rámci aliančního strategického velitelství Allied Command Transformation v Norfolku, USA.  Dalšími významní hosté, kteří podpořili kurz, byli vrchní praporčík AČR štábní praporčík Petr Seifert a štábní praporčík Luděk Kolesa působící na sekci státního tajemníka ministerstva obrany. Jejich přednášky se týkaly témat spojených s rozvojem praporčického sboru, práci na mezinárodních štábech a také spolupráce vrchních praporčíků s vyššími důstojníky či generály.

Náčelník praporčické školy štábní praporčík Vladimír Blažek k průběhu kurzu poznamenal: „Zpracování a obhajoba závěrečných prací mi s určitostí potvrdily, že se naši absolventi umí dívat na problematiku AČR z širšího pohledu.“


Text: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červenec 2018)