Výstavu k příležitosti Mezinárodního dne boje proti nášlapným minám zahájil velvyslanec Slovinska

Výstavu k příležitosti Mezinárodního dne boje proti nášlapným minám zahájil velvyslanec Slovinska

V prostorách před aulou kasáren Dědice byla ve středu 6. dubna 2016 zahájena výstava Mezinárodního svěřeneckého fondu boje proti nášlapným minám – zvyšování bezpečnosti (ITF Enhancing Human Security), nad níž záštitu převzalo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.

Slavnostní vernisáže výstavy, která se koná v největším centru výcviku AČR s širokou mezinárodní působností při příležitosti Mezinárodního dne boje proti nášlapným minám, ustanoveného Valným shromážděním OSN na 4. dubna, se účastnil osobně velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc a řada dalších hostů.

Za účasti zástupců mezinárodních subjektů posádky Vyškov, jako je Joint Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Centre of Excelence (JCBRN COE), Britský vojenský poradní a výcvikový tým (BMATT), Multinárodní středisko pro letecký výcvik (MATC), a také zástupce Univerzity obrany Brno, úvodní slovo pronesl zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Rudolf Honzák a po něm se slova ujal velvyslanec J. E. Leon Marc.

Mezinárodní svěřenecký fond boje proti nášlapným minám totiž představuje humanitární neziskovou organizaci založenou právě Vládou Republiky Slovinsko, a to v březnu 1998. Na jejím provozu se podílí 29 států (včetně České republiky), EU, UNDP, UNMAS, Rozvojový fond států OPEC, desítky místních autorit v zemích potýkajících se s nejvážnějšími důsledky nášlapných min a více než 130 mezinárodních, státních a soukromých firem, neziskových organizací a jednotlivců.

Mezinárodní den proti nášlapným minám

Mezinárodní den připomínající nutnost boje proti nášlapným minám připadá na 4. dubna. Rozhodlo o tom v roce 2005 Valné shromáždění OSN. Cílem je prostřednictvím různých akcí na tento palčivý problém upozornit a podpořit činnost na odstraňování min ve světě.
Na odstraňování min se v řadě zemí světa podílí celkem 14 organizací OSN. Společně vytvořily program „Mine Action“. Jeho činnost je založena na pěti pilířích:

  1. odstraňování a ničení min;
  2. šíření informací a zaškolování lidí, kteří pomáhají místnímu obyvatelstvu vyhýbat se minám;
  3. poskytování lékařské péče zmrzačeným obětem;
  4. pomoc zemím v ničení zásob nášlapných min.

Miny, jakožto jedny z nejzákeřnějších zbraní, jsou i v dnešní době hrozbou, přestože většina válečných konfliktů, kde byly používány, již pominula. I přesto nám tento den slouží jako vzpomínka na ty, kteří pod tou to zbraní ztratili svůj život a samozřejmě i na ty, kteří jsou stále ohrožování aktivními minovými poli, jakožto pozůstatku války. Miny se z minových polí a oblastí, kde jsou stále nastřežený, snaží odstraňovat na základě Mezinárodní úmluvy o nášlapných minách (neboli Ottawské úmluvě).


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Duben 2016)