Vzdělávací mise na Masarykově univerzitě

Vzdělávací mise na Masarykově univerzitě

Ve světě, kde se hranice mezi profesním a akademickým světem stále více sbližují, přináší spolupráce mezi armádou a vysokými školami nové příležitosti pro rozvoj a vzdělávání. Jednou z takových inspirujících příležitostí bylo pozvání majora Václava Pokludy z našeho Centra kariérové přípravy nižších důstojníků, který se zúčastnil jako hostující přednášející na Masarykově univerzitě.

Major Václav Pokluda sdílel se studenty univerzity nejen své znalosti a praktické zkušenosti získané během své služby, ale také jak studium andragogiky ovlivnilo jeho přístup k výcviku a vzdělávání v armádním prostředí. Jeho vystoupení bylo ilustrováno konkrétními příklady z praxe, které posluchačům umožnily lépe pochopit, jak teorie a praxe spolu úzce souvisí a vzájemně se obohacují.

Dalším důležitým bodem přednášky bylo zdůraznění významu neustálého vzdělávání a profesního rozvoje, které jsou základními kameny úspěchu v každém oboru, včetně vojenského prostředí. Zmíněny byly také výzvy spojené s přizpůsobováním se novým technologiím a metodám výuky, což je téma, které rezonuje nejen v armádě, ale v celé společnosti. K tomu Václav Pokluda dodává: „Využívání nových přístupů a technologií ve výuce není pouze z důvodu zvýšení atraktivity, ale hlavně jde o snahu rozvíjet edukační proces takovým způsobem, aby nabízel různé alternativy podle percepčních preferencí každého účastníka kurzu.“

Tato aktivita slouží jako připomenutí, že hranice mezi různými obory mohou být překonány a že spolupráce a sdílení zkušeností mohou vést k vzájemné inspiraci. Neustálé učení a otevřenost k novým zkušenostem nejen rozšiřují naše horizonty, ale vedou i k osobnímu profesnímu růstu.


Autor: Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: archiv majora Václava Pokludy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Duben 2024)