Z přípravy hasičských odborností: Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

Z přípravy hasičských odborností: Vyprošťování osob i techniky

Ve velmi teplém a slunečném dni vyvrcholil praktickým zaměstnáním odborný kurz Vyprošťovací zařízení, který v termínu 23. – 26. dubna 2019 probíhal u Úseku přípravy hasičských odborností Centra logistiky a služeb Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Absolvent tohoto kurzu je připraven zvládnout postupy při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a techniku práce s vyprošťovacím zařízením. Je seznámen se základy konstrukce vozidel a umí prakticky používat vyprošťovací prostředky běžně používané u Vojenských hasičských jednotek AČR.

První část kurzu tvoří teoretická část, ve které se posluchači naučí obecné zásady, postupy a pravidla bezpečnosti. Následuje praktická část, kde se provádí a nacvičují postupy, které jsou uplatňovány při procesu vyprošťování.


Text a foto: nprap. Bc. Vladimír Lapčík, hlavní instruktor Odboru profesní přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Duben 2019)