Začal nejnáročnější kurz KOMANDO

Začal nejnáročnější kurz KOMANDO

Ten byl zahájen poprvé pod názvem Kurz útočného boje – KOMANDO v pondělí v prostorách Srubového tábora Vojenského výcvikového prostoru Březina.

Celkem 34 borců převzalo symbolické bílé povlaky s číslem, s kterým budou nyní měsíc bojovat o úspěšné absolvování kurzu a získání cenných insignií v podobě nášivek, odznaků, mincí. A ve hře je samozřejmě opět i jedna FS dýka pro absolutně nejlepšího.

Svá želízka v ohni v tomto náročném bojovém kurzu má 4. brigáda rychlého nasazení Žatec (5), 43. výsadkový pluk Chrudim (18), 7. mechanizovaná brigáda Hranice (2), Univerzita obrany Brno (5), 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany (2), Centrum podpory speciálních sil Olomouc (1) a 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou (1).

Kurz bude probíhat podle nové koncepce, o které jsme již informovali v rámci výběrového řízení, spojené s participací 43. výsadkového pluku. Absolvent kurzu útočného boje – KOMANDO musí znát a umět aplikovat zásady přípravy a řízení boje na stupni družstvo a četa. Musí zvládnout provádění ofenzivních, defenzivních i jiných taktických činností pod psychickou i fyzickou zátěží. Zvládá základy boje zblízka, je připraven ke zdolání horského masivu za použití technik vojensko-praktického lezení. Je připraven k použití ženijního náloživa. Díky poznatkům získaným absolvováním kurzu je schopen v reálné situaci, adekvátně a efektivně reagovat na vzniklé taktické situace. Absolvent kurzu má ujednoceny taktické drily na základních velitelských stupních a je schopen je aplikovat v praxi.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Květen 2021)