Zahájen poddůstojnický kurz

Zahájen poddůstojnický kurz

Ten je důležitou součástí vojenského kariérového vzdělání, když připravuje vojáky na výkon služby ve velitelském služebním zařazení s vojenskou hodností četař až rotný.

Jeho zahájení je obvykle spojeno s formálním ceremoniálem, který symbolizuje začátek další etapy ve vojenské kariéře. Během prvního dne, tedy pondělí 22. ledna 2024, se téměř dvě stovky nových posluchačů a posluchaček seznámilo prostřednictvím instruktorů Praporčické školy s průběhem kurzu, ale i pravidly studia a režimu života, tedy denním řádem u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie.

Tento poddůstojnický kurz zde proběhne v prezenční formě. Jeho posluchači tak během následujících 8 týdnů budou absolvovat mnoho zaměstnání a témat nezbytných pro pokračování jejich kariéry v Armádě České republiky.


Text: praporčík Mgr. Tomáš Doležel, náčelník kurzu v zastoupení
Foto: nrtm. Aleš Kopecký, instruktor Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Leden 2024)