Zahájení kurzu základní přípravy – aktivní záloha a dobrovolné vojenské cvičení

Zahájení kurzu základní přípravy – aktivní záloha a dobrovolné vojenské cvičení

V pondělí 13. listopadu nastoupilo dalších více než šest desítek nováčků do kurzu základní přípravy u odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

V převážné většině se jedná o nové příslušníky aktivní zálohy, které doplňuje opět i 6 účastníků dobrovolného vojenského cvičení. Společně zde budou absolvovat výcvik v podobě šestitýdenního vojenského cvičení.

Cílem této šestitýdenní základní přípravy je naučit vojáka v záloze i dobrovolníka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit jej obsluze a střelbě ze samopalu (útočné pušky), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka v záloze.

Jedná se o letošní poslední nástupní termín toho kurzu, přičemž mezi účastníky je věkový rozdíl od 18 až do 45 let a mezi aktivními záložáky je také 7 žen.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Listopad 2017)