Zahájení nového výcvikového roku

Zahájení nového výcvikového roku

Patřilo novým příslušníkům, povyšování i znovunasazení do operace CLS.

Do nového výcvikového roku jsme vstoupili již tradičně s čerstvými posilami, kdy jsme v řadách VeV-VA přivítali 23 nových příslušníků, z nichž je 20 vojenských profesionálů a 3 občanští zaměstnanci.

Zároveň v tento den převzal nejvyšší praporčickou hodnost – štábního praporčíka – nadpraporčík Martin Zaorálek. Ten se stal dnem 1. prosince loňského roku náčelníkem Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků tzv. Praporčické školy u Odboru profesní přípravy VeV-VA. V současné době tak má VeV-VA dva praporčíky v této hodnosti. Kromě Martina Zaorálka je jím vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek, který byl také mezi prvními gratulanty. A brzy by se k nim měl přidat další.

První den se neobešel ani bez nástupu, byť jen části z nás. Patnáct příslušníků CLS z VeV-VA i praporu zabezpečení se totiž hned ráno po posledních instrukcích velení vydalo sbalených na 14 dní do Brna, kde budou opět pomáhat zdravotníkům ve fakultní nemocnici v boji s covid-19. Pro většinu z nich je to již druhé nasazení v „Operaci CLS“.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Leden 2021)