Zahájení výuky na VAV v roce 1996

Zahájení výuky na VAV v roce 1996

Dne 1. října 1996 byla zahájena výuka na nově vzniklé Vojenské akademii ve Vyškově, která byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20/1996 „Zřízení resortní školy“ ke dni 1. července 1996.

Byla zřízena jako odborné školící zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Slavnostní zahájení činnosti bylo provedeno právě dne 1. října 1996 náčelníkem GŠ AČR generálporučíkem Ing. Jiřím Nekvasilem. Prvním velitelem byl ustanoven plk. gšt. Ing. Vladimír Sova.

V příštím roce si připomeneme několik významných výročí – 85 let od zahájení činnosti Posádky Vyškov, 70 let od vzniku Vojenského újezdu Březina a 25 let od vzniku Vojenské akademie ve Vyškově. K těmto významným výročím budou v příštím roce organizovány akce, které zde budou postupně prezentovány, přičemž vrchol oslav proběhne ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 v areálu Posádky Vyškov.

K význačným výročím patří také 70 let od vzniku Vojenského újezdu Březina. Vojensko-historické sdružení Stříbrná, z. s. (http://www.vvpdedice.net/19-1/obcanske-sdruzeni.html) připravilo publikaci s názvem Na prahu zkázy (Ferdinandsko – zámek uprostřed střelnic), která je věnována unikátní, ale zapomenuté památce Drahanské vrchoviny – loveckému zámečku olomouckého biskupa hraběte Troyera, který se nachází na území vojenského újezdu. Tuto publikaci si můžete rezervovat již nyní – bližší informace naleznete na adrese https://www.startovac.cz/projekty/ferdinandsko/.


Autor: o.z. RNDr. František Herodek, VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Říjen 2020)