Základní důstojnický kurz v plném proudu

Základní důstojnický kurz v plném proudu

V polovině srpna byl zahájen další běh Základního důstojnického kurzu a hned v prvních dvou týdnech bylo pro posluchače připraveno několik zajímavých témat zaměřených především na seznámení se současnou armádou, jejími možnostmi a schopnostmi.

Ve středu 21. srpna navštívil Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků vedoucí katedry taktiky Univerzity obrany Brno plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D., který provedl v Základním důstojnickém kurzu přednášku na téma „Použití Pozemních sil v operacích“. Ten v úvodu seznámil posluchače se současnou strukturou a aktuálními úkoly pozemního vojska AČR. Podstatná část jeho vystoupení byla zaměřena na součásti a typy taktických pozemních sil. Posluchače také zaujaly informace o úloze a možném složení brigádního a praporního úkolového uskupení.

Ve dnech 21. – 22. srpna pak v rámci další tematiky představili příslušníci Praporu zabezpečení a Centra přípravy vzdušných sil bojovou techniku, kterou má Vojenská akademie k dispozici.

A ve čtvrtek 29. srpna se posluchači zúčastnili exkurze zařízení vyškovského odboru Centra simulačních a trenažérových technologií, který slouží k výcviku velitelů malých jednotek pozemních sil do stupně rota. Posluchači tak po úvodním seznámení s činností tohoto zařízení měli možnost zhlédnout jednotlivá pracoviště. Na každém z nich byli informováni o konkrétní činnosti, která se zde provádí. 


Text: kpt. Mgr. Lubomír GOLA, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: npor. Bc. Petr Pírek, starší rektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Srpen 2019)