Základní praporčický kurz má nové absolventy. Nejlepší je z Prahy

Základní praporčický kurz má nové absolventy. Nejlepší je z Prahy

Ve čtvrtek 22. listopadu se v prostorách auly kasáren Dědice, za přítomnosti zástupců Velitelství výcviku-Vojenské akademie a dalších významných hostů, uskutečnilo slavnostní vyřazení více než 140 úspěšných posluchačů základního praporčického kurzu.

Tento kariérový kurz je určen pro poddůstojníky s vojenskou hodností rotný, s úplným středoškolským vzděláním, kteří jsou vybráni ke jmenování do vojenské hodnosti rotmistr. Je společný pro všechny obory, odbornosti a specializace. Čerstvě získané vědomosti absolventi uplatní v roli velitelů, instruktorů, specialistů a pracovníků štábů na základním stupni velení a organizační úrovni s odpovědností za řízení a velení podřízeným velitelům a specialistům.

Pro instruktorský sbor „praporčické školy“ bylo nejdůležitějším úkolem organizačně zvládnout navýšení počtů posluchačů z 60 na 150. Štábní praporčík Vladimír Blažek k tomu dodává: „Tento cíl se podařilo zvládnout také díky podpoře vedení Odboru profesní přípravy.“

Nad rámec učebního plánu a povinností posluchačů se v kurzu také podařila podporovat solidarita vojáků s ostatními kolegy, a to společným během praporčické školy a slavnostním obědem, kde dobrovolnost a vlastní přičinění posluchačů ukázala na sílu a soudržnost praporčického sboru.

Nejlepším posluchačem byl vyhlášen rotmistr Jiří Razím z Posádkového velitelství Praha.


Text: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru

Foto: archiv PŠ, Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Listopad 2018)