Základní praporčický kurz: Na cestě k profesnímu rozvoji

Základní praporčický kurz: Na cestě k profesnímu rozvoji

Další z běhů Základního praporčického kurzu zahájili jeho posluchači distančním studiem již 8. ledna 2024 a ukončili jej po následném prezenčním studiu a závěrečných zkouškách na Zelený čtvrtek 28. března 2024.

Absolventi tak v kombinované formě studovali a potkávali se v průběhu tří náročných měsíců, během kterých zaměřili svou pozornost k budování profesních kompetencí zaměřených na vojenský výcvik a profesní růst. Během tohoto studia měli jedinečnou možnost vyzkoušet si například prezentační dovednosti spolu s rétorickým cvičením na kameru, či  řešení simulovaných služebních i životních scénářů z vojenského prostředí, které jim pomohly lépe porozumět výzvám, jimž v budoucnu mohou čelit ve službě příslušníka praporčického sboru Armády České republiky.

Kromě samotného studia, nácviků, cvičení a testů, plní kariérový kurz i funkci posilování týmové práce a spolupráce. Absolventi tak často pracovali ve skupinách, kde se učili řešit náročné úkoly společně s kolegy. Tato zkušenost neprocvičila jen schopnost spolupráce v týmu, ale také zdůraznila důležitou úlohu důvěry a vzájemné podpory v týmové práci uvnitř vojenského prostředí.

Závěrečné vyřazení bylo tradičně okamžikem, kdy absolventi slavnostně ukončili náročný, ale vysoce ceněný kariérový kurz před zraky svých nadřízených a kolegů. Během něho ocenil vrchní praporčík Vojenské akademie štábní praporčík Radek Vajdečka úspěchy, odhodlání a snahu, které do studia a svého rozvoje vložilo všech více než sto padesát úspěšných absolventů. Společně pak s instruktory kurzu vyhlásil a poděkoval i nejlepším absolventům, kteří byli ocenění pochvalami a věcným darem.

Základní praporčický kurz je v Armádě České republiky příkladem angažovanosti praporčického sboru v profesním rozvoji svých příslušníků a podpory na jejich cestě k úspěchu.  


Text a foto: Praporčická škola VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Duben 2024)