Záložníci a dobrovolníci složili vojenskou přísahu a převzali absolventské dekrety o absolvování základního výcviku

Záložníci a dobrovolníci složili vojenskou přísahu a převzali absolventské dekrety o absolvování základního výcviku

Ve čtvrtek 8. listopadu se uskutečnilo v Společenském sále klubu kasáren Dědice slavnostní vyřazení 74 absolventů letošního posledního kurzu základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) pro nové příslušníky aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení.

Vojíni a vojínky kromě převzetí absolventských certifikátů složili také vojenskou přísahu, a to za přítomnosti končícího náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, nynějšího ředitele Krajského vojenského velitelství (KVV) Olomouc plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla, ředitele KVV České Budějovice plukovníka Aloise Urbana a dalších hostů, včetně svých nejbližších.

Vykonání vojenské přísahy je významným mezníkem v životě každého vojáka, bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání či příslušníka aktivní zálohy. Je to slavnostní závazek vojáka k plnění jeho povinností při obraně vlasti. Noví vojíni a vojínky se dobrovolně zavázali k naplnění nejvyšších občanských a vojenských povinností odhodláním věrně sloužit své zemi, České republice, navíc v symbolické době, kdy si připomínáme 100. výročí od vzniku československého samostatného státu a také blížící se Den veteránů.

„Svým rozhodnutím stát se příslušníky Aktivní zálohy OS naplňujete slova Winstona Churchila »Dvakrát občanem«,“ zmínil ve svém projevu plukovník Prýgl a kvitoval s potěšením a hrdostí jejich volbu zvolit si jako druhou stánku svého života být příslušníky ozbrojených sil, tedy být také připraveni postavit se tam, kde je bude potřeba. Věnovat se rodině, své práci, ale i bezpečnosti našeho státu.

Tento šestitýdenní kurz probíhal od 1. října u Centra základní přípravy VeV-VA a jeho cílem bylo naučit vojáky a vojákyně základním dovednostem pro přežití na bojišti.


text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Listopad 2018)