Zástupci Texaské a Nebraské národní gardy na návštěvě ČR. Zavítali i do Vyškova

Zástupci Texaské a Nebraské národní gardy na návštěvě ČR. Zavítali i do Vyškova

V rámci projektu o spolupráci „State Partnership Program“ jsou tento týden na návštěvě České republiky velitel Nebraské národní gardy generálmajor Daryl Bohac a ředitel mezinárodních vztahů Texaské národní gardy William B. Duff.

V pondělí 14. září hosty přijali náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata a první zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna, který se poté zúčastnil pracovního jednání. Jeho hlavním tématem bylo prohloubení spolupráce Armády ČR s národními gardami v oblasti společného výcviku, přípravy personálu, logistického zabezpečení a zkušeností při řešení krizových stavů.

Během úvodní prezentace byla delegaci představena nová struktura Armády ČR, její aktuální úkoly, třístupňový systém velení, struktura pozemních a vzdušných sil, Velitelství teritoria a Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Hosté se dále seznámili s nasazením AČR v zahraničních operacích a misích a zapojením vojsk při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění covid-19.

„Ozbrojené síly ČR postupně nasadily 5 000 pracovníků, 210 vozidel a 3 vrtulníky. Pomocí Airbusů A-319 a letadel An-124 Ruslan v rámci aliančního programu SALIS zajistily přepravu milionů kusů zdravotnického materiálu. Po silnici přepravily přes 500 tun materiálu, najely 100 000 km, přepravily přes 2 000 osob a dopravily přes 1 000 000 ochranných masek. Zajistily distribuci ochranných pomůcek a materiálu do Itálie, Španělska, Makedonie a Slovinska,“ přiblížil generál Zůna zapojení vojáků v boji proti koronavirové pandemii. Ti rovněž pomáhali při ochraně státní hranice, v rámci mobilních odběrových týmů, v domovech s pečovatelskou službou a zapojili se do projektu chytré karantény.

Zástupci nebraské a texaské národní gardy hovořili o svých zkušenostech při řešení mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru.

V oblasti aktivní zálohy obě strany diskutovaly o systému výcviku a přípravě záložníků, zásadách jejich nasazení a motivaci občanů k dobrovolnému výkonu služby.

Na závěr jednání byl delegaci popsán plán výcviku pilotů a mechaniků na nové typy vrtulníků. Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na pořízení 12 nových bojových vrtulníků: osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper.

Spolupráce je dlouhodobá

„Spolupráce naší armády s Texaskou a Nebraskou národní gardou je dlouhodobá, trvá již 27 let. Rozvíjí se v řadě odvětví a je pro nás velmi významná. Další společné aktivity vidím v oblasti krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a informačních operací, leteckého výcviku, zapojení do misí na území Afriky a s ohledem na současnou situaci také v rozvoji zdravotnického zabezpečení,“ shrnul generál Zůna.

Vrchní praporčík Texaské národní gardy Michael Cornitius ocenil příslušníky 42. mechanizovaného praporu z Tábora rotmistra Miloně Neumayera a desátníka Jakuba Šmitmajera, kteří se zúčastnili všestranné soutěže bojových jednotek „The Best Warrior Competition“ v Texasu.

Součástí programu obou delegací je také návštěva Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově, cvičení Ample Strike 2020 ve Vojenském újezdu Boletice a Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil v Ostravě.

V posádce Vyškov se návštěva obou delegací uskutečnila ve čtvrtek 17. září a jejich kroky nejprve mířily k vyškovskému odboru Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno, které je podřízeným útvarovým zařízením Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Zde tak hosty přivítal náčelník štábu VeV-VA plukovník Jiří Adamec společně s vrchním praporčíkem VeV-VA štábním praporčíkem Vladimírem Blažkem, kdy je nejprve seznámili s posláním a činností Vojenské akademie jako zařízení pro přípravu personálu, a to nejen rezortu MO. „V oblasti výměny mezinárodních zkušeností vzájemně spolupracujeme také s oběma gardami, a to v rámci zmíněného projektu „State Partnership Program“, který je rozvíjen zejména s Úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, či kurzy BATTLE STAFF TRAINING a BASIC LEADERSHIP COURSE pod vedením instruktorů národních gard,“ vysvětlil štábní praporčík Blažek a doplnil, že někteří členové této delegace zde tak nejsou poprvé.

Hosté měli možnost získat i bližší poznatky ze stále se rozšiřujícího a modernizujícího spektra schopností využití simulačních a trenažérových technologií v přípravě personálu, včetně ukázky živé simulace, simulátorů KBVP PANDUR a přípravy dělostřelectva, či univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou.

Po společném pracovním obědě pak delegace zavítaly ještě k jednomu posádkovému subjektu, a to k mezinárodnímu štábu Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Center of Excellence (JCBRN Defence COE), odkud se pak přesouvaly již do Ostravy na zmíněné Dny NATO a Dny vzdušných sil.


Text: podplukovnice Vlasta Cyprisová, GŠ, kapitánka Monika Nováková, VeV-VA

Foto: podplukovnice Vlasta Cyprisová, GŠ, Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Září 2020)