Zdokonalovací příprava řidičů, která však nebyla o řízení…

Zdokonalovací příprava řidičů, která však nebyla o řízení

Ta totiž proběhla u Úseku přípravy zdravotnických odborností (ÚPřZdrOdb) Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), přičemž nebyla zaměřena na řízení vozidel, jak by se na první pohled mohlo zdát.

„Cílem této přípravy, která proběhla již po několikáté, je zdokonalit činnost osádek sanitních vozů. Těch, které v součinnosti zdravotníků VeV-VA a řidičů sanitních vozů praporu zabezpečení reálně zabezpečují výcvik jednotek v podřízenosti VeV-VA,“ vysvětluje praporčík Jakub Svoboda ze zmíněného úseku, přičemž ji blíže specifikuje: „Na několika kazuistikách jsme tak mohli procvičit zavedené postupy a činnost při zranění během výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru. Modelové situace vycházejí z reálných situací, v kterých běžně probíhá výcvik VZP,“ a dodává, že konkrétně tato zdokonalovací příprava byla zaměřena na úrazy potencionálně vznikající při vojenském lezení, konkrétně na pády z výšky.

„Díky kontinuálnímu vzdělávání našich zdravotníků jsme mohli aplikovat některé znalosti, získané v kurzu Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS), konkrétně postup ‚ABCDE‘ při řešení takovýchto situací a zapojení řidičů sanitních vozů do procesu neodkladné první pomoci v terénu,“ doplňuje další ze specialistů výcviku zdravotnických odborností, praporčík Tomáš Chudárek, přičemž v závěru zdůrazňuje, že tyto přípravy tak zajišťují vysokou profesionalitu při zdravotnickém zabezpečení výcviku a jsou přínosem jak pro zdravotnický, tak i pro nezdravotnický personál.


Text: kpt. Monika Nováková, prap. Jakub Svoboda, prap. Mgr. Tomáš Chudárek, DiS.
Foto: archiv ÚPřZdravOdb

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Únor 2023)