Zdravotničtí instruktoři se nezastaví…

Zdravotničtí instruktoři se nezastaví…

15 příslušníků AČR a mezi nimi jedna žena. To jsou další úspěšní absolventi zdravotnického kurzu Tactical Combat Casually Care (TCCC – CLS), který proběhl na začátku měsíce října u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.

„Tento kurz trvá týden, přičemž účastníci jej absolvují v režimu nepřetržitého vojenského výcviku,“ vysvětluje praporčice Veronika Podhorská, jedna z instruktorek Úseku přípravy zdravotnických odborností VeV-VA a doplňuje, že k samotné účasti v něm je ale potřeba nejprve absolvovat e-learningovou teoretickou přípravu. „Každý uchazeč si tak musí sám prostudovat nejen dvacítku prezentací z různých modulů, ale také projít stanovenými procenty z prověřovacího testu, jinak do prezenční části kurzu nemůže nastoupit,“ zdůrazňuje praporčice Podhorská. Další testování čeká na účastníky kurzu ještě jeho první den a také předposlední večer.

Kurz je však náročný nejen pro jeho účastníky, ale i instruktory. Namaskovat co nejreálněji zranění na figurantech, včetně devastujících zranění, ale vytvořit i stresové podmínky, přibližující reálnost situace v boji. I to je jejich práce, kromě vedení vlastní výuky a praktického výcviku. Cvičí se poskytování rozšířené první pomoci s veškerými postupy a činnostmi, a to jak ve vnitřních prostorech, tak v polních podmínkách, v plné balistické výstroji a výzbroji.

Kurz vrcholí simulovanou situací v boji pod taktickým námětem a zraněnými. V rámci ní vojáci poskytují neodkladnou péči zraněným až po jejich přípravu na transport vrtulníkem do nemocnice (MEDEVAC). „K tomu nyní využíváme prostor hned v blízkosti našich speciálních učeben. Je totiž potřeba měnit role zraněných a ošetřujících a my jsme tak schopni rychle reagovat jak v převlékání, tak v maskování figurantů,“ vysvětluje další z vyškovských instruktorů praporčík Chudárek. A pochlubit se můžou ještě jednou novinkou. Taktickou situaci kromě neustálých povelů a pokynů několika hodnotících instruktorů doprovází díky novým reproduktorům i náležitá zvuková kulisa. Ozývá se tak například střelba, ale i třeba zvuk blížícího se vrtulníku.

Zajímavostí je, že hned tři z jeho absolventů pokračují ve zdravotnické přípravě ve Vyškově dále. V souvislosti s jejich profesním zařazením řidičů sanity totiž plynule přešli do kurzu Řidič-sběrač raněných. Tady je čeká navíc i odborná stáž v nemocnicích.

Ve fotoreportáži přinášíme okamžiky ze simulované situace pod taktickým námětem až po vyhodnocení činnosti zdravotnickými instruktory.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Říjen 2022)