Žehnání motorkářům

Žehnání motorkářům

Dne 22. dubna 2016 se po 11. hodině v kasárnách rozezněly bublající motory motorek rozličných kubatur, aby se následně seřadily na nástupišti ke slavnostnímu obřadu žehnání.

Na úvod kaplan Velitelství výcviku – Vojenské akademie mjr. Mgr. Josef Konečný připomněl, že se tento krásný akt stává již tradicí a s potěšením přivítal i ty, kteří svoje stroje letos přistavili poprvé.

Zároveň připomněl smysl žehnání, tudíž tu skutečnost, že se nejedná pouze o pokropení motorek svěcenou vodou, ale především o vyprošení Boží ochrany a požehnání pro ty, kteří budou tyto stroje ovládat a vyslovil prosbu a přání, aby si vzájemně pomáhali, respektovali a vždy šťastně doputovali do cílů svých cest.

V průběhu ceremonie zaznělo z úst jednoho z motorkářů čtení z Bible a velitel posádky a VeV – VA plukovník gšt. Josef Kopecký, sám také motorkář, pronesl přímluvné modlitby.

Celá akce byla zakončena promenádní jízdou po páteřní komunikaci kasáren.


Text: major Josef Konečný, Oddělení duchovní služby VeV – VA
Foto: Hana Jurčová

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Duben 2016)