Zvládli základní přípravu ve Vyškově. Nyní je čeká studium na Univerzitě obrany.

Zvládli základní přípravu ve Vyškově. Nyní je čeká studium na Univerzitě obrany.

Ve čtvrtek 22. září 2016 se v aule kasáren Dědice uskutečnilo další slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy. Tentokrát šlo o budoucí studenty Univerzity Obrany v Brně, kteří nastoupili k dvouměsíčnímu výcviku do vyškovských kasáren 1. srpna.

Cesta k úspěšnému zakončení

Budoucím důstojníkům byly vštepovány elementární vojenské drily, základy pořadové, zdravotní, chemické či topografické přípravy a nechyběla ani nezbytná taktická a střelecká příprava. Cvičení, která probíhala, zvyšovala tělesnou kondici vojáků. Z těchto dvou měsíců nejen cvičení, ale i učení a příprav, byli vojáci přezkoušeni dvěma fázovými testy, skládajících se z části teoretické, a také z části praktické (skládání a rozebírání útočné pušky a pistole, použití radiostanice, práce s mapou a další). Vrcholem kurzu pak byl komplexní polní výcvik.

Komplexní polní výcvik prověřil zvládnutí přežití na bojišti v extrémních podmínkách

Ten proběhl ve dnech 12. – 14. září v prostorách vojenského výcvikového prostoru Březina a ač byla polovina září, doprovázely jej tropické teploty kolem 30 stupňů, střídané chladnými rány. Vojáci tak trávili tři náročné dny v poli, kde prakticky využili nabytou teorii. „Vyzkoušeli jsme si fungování v družstvech, ve kterých jsme si také samostatně veleli, vytvořili si okop pro ležícího střelce a v neposlední řadě si například postavili přístřešek z toho, co příroda nabídla,“ přibližuje závěrečný výcvik jedna z jeho účastnic vojínka Petra Bieláková. Součástí výcviku bylo také noční přestřelování, či instruktory Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie připravena bojová hra, kterou úspěšně absolvovalo deset družstev. Zajímavostí bylo, že jedno z těchto družstev bylo postaveno jako čistě ženské.

Dojmy čerstvého absolventa – vojáka a vojákyně

Zeptali jsme se dvou účastníků kurzu, jaká byla jejich očekávání při nástupu, následný střet s realitou, jejich nejsilnější zážitky, a také jak se jim fungovalo v četě, potažmo rotě, jako celku. A to jsou jejich odpovědi. „Čekal jsem, že výcvik bude trochu náročnější, co se týče nároků na fyzickou zdatnost. Nejvíce, co mě bavilo, byla taktika a komplexní polní výcvik. Právě při něm jsme se jako četa nejvíce sblížili, naučili jsme se pracovat jako skupina a společně plnit úkoly. Také bych rád zmínil, že jsme měli zkušené instruktory, kteří s námi mnohdy měli velkou trpělivost, když se nám snažili předat to nejlepší. Na zážitky, které jsem zde prožil, budu dlouho vzpomínat.“ (voj. Jakub Borský)

„Tento výcvik byl z hlediska jak fyzického, tak psychického velmi náročný. Dal mi spoustu zkušeností, nových poznatků a zážitků. Nejvíce náročné byly a myslím, že ne jen pro mne, přesuny, jejichž náročnost se zvýšila tropickými teplotami. Ale přes to všechno jsem poznala partu skvělých lidí a pochopila jsem, jak funguje kolektiv.“ (voj. Johana Filipová)

A nezůstalo jen u výcviku

Někteří z vojáků se totiž podíleli i na oslavách 20. výročí vzniku vyškovské vojenské akademie a uplynutí 80 let od založení místní posádky. V sobotu 10. září se na vyškovském náměstí věnovali těm nejmenším, kdy neúnavně, ve velkém horku, od rána až do večera, vyzbrojeni maskovacími barvami pomalovávali jejich obličeje. A další z nich působili ve vyškovském parku, kde se také malovalo a navíc pomáhali se střelbou z airsoftových zbraní. A nutno vyzdvihnout také vojína Reného Rámiše, který se postaral o pořízení velmi profesionálních fotografií a videa nejen z oslav, ale i průběhu celého výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA, vojínka Petra Bieláková, KZP –UO
Foto: vojín René Rámiš, KZP UO, Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Září 2016)