Armádní nováček zachránil lidský život

Armádní nováček zachránil lidský život

Ve středu 7. prosince 2016 udělil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář plaketu Za záchranu lidského života vojínu Jiřímu Chromulákovi.

Vojín Chomulák nastoupil do Armády České republiky před pouhými dvěma měsíci 3. října 2016, a tak je v současnosti jedním z nováčků, kteří se v Kurzu základní přípravy při Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově připravují na svoji další službu vojáka z povolání.

Dne 31. října letošního roku si během návratu z domova zpět do posádky vojín Chromulák všiml na autobusové stanici v Hlučíně neobvyklého shluku lidí. Poté co k nim přistoupil, zjistil, že na zemi leží v bezvědomí starší žena. Nezaváhal a využil své znalosti v poskytování první pomoci z kurzu základní přípravy. Po zhodnocení stavu postiženou uložil do stabilizované polohy, zajistil dýchací cesty a přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Po zjištění, že žena nereaguje na žádné podněty a není u ní možné nahmatat pulz, zahájil na základě instrukce operátorky zdravotnické záchranné služby srdeční masáž, která vedla k obnovení srdeční činnosti. Vojín Chromulák poté kontroloval životní funkce postižené až do příjezdu záchranářů.

„Velmi mne těší, že jsem dnes mohl ocenit vojína Jiřího Chromuláka za záchranu lidského života. Armáda po letech útlumu znovu personálně posiluje a naše řady se rozrůstají o nové vojáky. Jedním z nich je i vojín Jiří Chromulák. Zachoval se jako chlap, jako voják a jeho příkladný občanský čin je jasným důkazem, že vojáci jsou dobře připraveni pomoci našim občanům,“ konstatoval po předání ocenění generál Bečvář.

„Pro mne to bylo něco samozřejmého a takto by se měl zachovat každý z nás,“ konstatoval vojín Chromulák ke svému činu a dodal: „Určitě mi v té chvíli dodaly jistotu i znalosti poskytování první pomoci, které jsme nedávno probírali v rámci Kurzu základní přípravy ve Vyškově.“ Vojín Chromulák pak rovněž ocenil i práci instruktorů, kteří se věnují přípravě nových vojáků.


Text: plukovník Jan Šulc, GŠ AČR

Foto: majorka Denisa Vernerová, GŠ AČR

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Prosinec 2016)