Běla Gran Jensen navštíví výstavu – 25 let působení hnutí Na vlastních nohou – Stonožka

Běla Gran Jensen navštíví výstavu – 25 let působení hnutí Na vlastních nohou – Stonožka

V pondělí 15. února zavítá do kasáren Dědice zakladatelka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běla Gran Jensen. Svoji účastí zde osobně podpoří výstavu, která sleduje 25 let působení tohoto hnutí.

Výstava se do posádky Vyškov přestěhovala z Plzně začátkem tohoto roku a mapuje činnost tohoto hnutí, v němž významným způsobem pomáhá i Armáda České republiky včetně Ministerstva obrany. Za čtvrt století jejího působení se podařilo distribuovat do několika oblastí postižených válkou. Projekty, na kterých se velmi často podíleli příslušníci 103. centra CIMIC/PSYOPS, zahrnovaly mimo jiné pořízení vybavení do škol, mnoho zdravotnických přístrojů včetně techniky, vybavení nemocnic, rekonstrukce budov a mnoho dalšího. Spolupráce s dětským hnutím Stonožka pro nás znamená úspěšnou realizaci mnoha projektů na území Kosova a v posledních letech v Afghánistánu. Tyto projekty pomohly mnohým školám, vesnicím a především lidem na území válkou zničených zemí.

Spolu s Bělou Gran Jensen se u výstavy sejdou přesně ve 12.00 hodin, za účasti příslušníků VeV-VA včetně žáků kurzu základní přípravy také zástupci vedení města Vyškova, 103. centra CIMIC/PSYOPS a žáci vyškovské ZŠ Morávkova v doprovodu vedení této školy.

Veřejnost si tuto výstavu mohla prohlédnout v rámci programu Slavnostní vojenské přísahy ve čtvrtek 4. února.
 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Únor 2016)