Budoucí studenti Univerzity obrany zahájili základní přípravu ve Vyškově

Budoucí studenti Univerzity obrany zahájili základní přípravu ve Vyškově

V extrémně horký první srpnový den zahájilo svou vojenskou kariéru v zařízeních vyškovského Velitelství výcviku-Vojenské akademie celkem 401 nových studentů Univerzity obrany. Čeká je dvouměsíční fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik, který představuje počáteční etapu jejich vojenské přípravy.

Absolvování dvouměsíční základní přípravy, během níž si účastníci osvojí praktické i teoretické základy vojenské profese, je nezbytným předpokladem pro zahájení vlastního studia na Univerzitě obrany. Mezi více než čtyřmi stovkami nováčků je 118 nových studentů Fakulty vojenských technologií, 233 studentů Fakulty vojenského leadershipu a 50 budoucích mediků a záchranářů, kteří budou posluchači hradecké Fakulty vojenského zdravotnictví. Většina vojenských studentů byla přijata k pětiletému nebo šestiletému magisterskému studiu v oborech Vojenské technologie, Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenská farmacie, Vojenské zubní lékařství a Vojenské všeobecné lékařství.

„Připravte si občanky, rozhodnutí o povolání do služebního poměru, případně smlouvu o ukončení pracovního poměru," znějí instrukce předtím, než se dlouhý had mladých lidí začíná přesouvat dovnitř. Mezi prvními vchází do místnosti prezentace Josef Iszwora z České Lípy, který nastupuje na Fakultu vojenských technologií. „Být pilotem, kterým byl i můj děda, je můj sen od osmi let a teď si ho konečně splním," odpovídá mladík na otázku, proč se rozhodl pro studium na vojenské škole.

Chci být vojákem jako můj otec, říkají někteří nováčci

Jeden z nováčků, který chce zůstat v anonymitě, řekl, že bude usilovat o specializaci Velitel průzkumných jednotek na Fakultě vojenského leadershipu. „Můj otec je voják z povolání a je mi velkým vzorem," uvádí jeden z důvodů pro svou volbu. Jeho kolegyně Lucie Svobodová se přihlásila na vojenskou vysokou školu, aby se stala manažerkou logistiky nebo personalistkou.

Po vyřízení administrativních záležitostí, lékařské prohlídce, a vybavení jídlem a pitím odchází první z čet do výstrojního skladu. „Až dostanete maskáče, nechte je na sobě a pak si je tady v klidu složíte zpátky do tašky a ještě se převlečete zpátky do civilu. Ať si ho naposledy užijete," dává instruktor pokyny předtím, než se první čtveřice vydá vyzvednout jednotlivé součásti výstroje. Maskáčové tašky se postupně plní vším, co vojáci budou v následujících měsících potřebovat.

Spolu s budoucími studenty Univerzity obrany nastoupilo k vykonání základní přípravy také sedm budoucích studentů Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, dvacítka absolventů Vojenské střední školy z Moravské Třebové a třicítka dalších armádních specialistů.


Autor: Lucie Löffelmannová, Univerzita obrany Brno, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Srpen 2018)