Konference "Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany"

Velitelství výcviku – Vojenská akademie pořádá ve dnech 9. – 10. března 2016 konferenci s názvem „Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany“. Obsahově navazuje na konferenci, která byla pořádána v únoru 2015. Záštitu nad konferencí převzali náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Josef BEČVÁŘ a velitel VeV – VA plukovník gšt. Ing. Josef KOPECKÝ, MSc.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce na konferenci, která je v příloze tohoto oznámení. Termín pro podání přihlášek je stanoven na 22. února 2016.

Součástí konference budou také prezentace pozvaných firem, které proběhnou v odpoledních hodinách dne 9. března 2016 v prostorech koridoru u učebních bloků.

Zájemci s řad odborné veřejnosti jsou srdečně zváni k účasti na konferenci.


Text: kpt. Ing. Jindřich Balaryn

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Leden 2016)