Na převzetí velení evropským silám v Mali jsou připraveny čtyři desítky Čechů

Na převzetí velení evropským silám v Mali jsou připraveny čtyři desítky Čechů

Čtyřicítka příslušníků rezortu obrany v závěru minulého týdne dokončila u Centra přípravy do zahraničních operací Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově přípravu před výjezdem do Mali. Češi cvičí tamní vojáky už od roku 2013, letos je ale čeká výrazná změna – tito lidé budou velet celé výcvikové misi Evropské unie v zemi. Kromě všudypřítomného nebezpečí teď budou muset čelit i dalšímu nepříteli, nemoci covid-19.

Původně plánovaná čtyřtýdenní příprava musela kvůli epidemiologické situaci proběhnout formou e-learningu a soustředěný výcvik se zhustil pouze do jednoho týdne. Byl o to intenzivnější, zaměřený hlavně na střeleckou přípravu z útočné pušky, pistole, nechyběl ani hod ostrými granáty.

Důležitá byla hygiena při výcviku

Výcvik proběhl za přísných hygienických opatření. Vojáci i civilní pracovníci, kteří budou v Bamaku pracovat na velitelství mise EUTM, vytvořili jakousi komunitu v komunitě, bydleli v samostatné budově, stravovali se odděleně od rekrutů v základní přípravě, při výcviku nechyběly ochranné prostředky. Jediný člen skupiny, u kterého by se případně objevily příznaky nemoci, by okamžitě zastavil výcvik a všichni by museli do preventivní karantény. To by ohrozilo naplánované převzetí mise od portugalských partnerů.

Díky promyšlené organizaci ze strany vyškovské akademie se příprava uskutečnila bez zdravotních problémů. „Dosažené výsledky ukázaly, že do výběru byli zařazeni zkušení vojáci a závěrečné testy zvládli všichni,“ pochvaloval si svůj tým nastávající velitel mise, brigádní generál František Ridzák. Celé velitelství bude muset před odletem do Mali navíc podstoupit dvoutýdenní izolaci v jednom z armádních zařízení. Pak teprve mohou odletět do Bamaka a připravovat se na převzetí velení evropským silám v Mali.

Rada EU prodloužila trvání výcvikové mise

V březnu letošního roku Rada EU prodloužila, již popáté, trvání výcvikové mise až do roku 2024, rozšířila její mandát a navýšila rozpočet. Mise tak bude moci, prostřednictvím vojenského poradenství, výcviku a odborného vedení poskytovat vojenskou pomoc společným silám skupiny G5 Sahel. Znamená to, že mobilní výcvikové týmy mise mohou do budoucna působit i mimo Mali, například v Burkině Faso nebo Nigeru.

  • Skupina G5 Sahel – společenství pěti zemí Sahelu (Burkina Faso, Čad, Mali, Mauretánie a Niger), které bylo založeno v roce 2014 a má za cíl rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti politiky a bezpečnosti.

Do Mali také míří v pořadí už 15. jednotka Armády ČR

Do Mali se také připravuje v pořadí už 3. úkolové uskupení Armády ČR. Tentokrát tvoří jádro týmu příslušníci 74. mechanizovaného praporu Bučovice, které doplňují vojáci z dalších útvarů. Operační úkol převezme tato rotace v květnu, v Mali bude působit do listopadu.

3. úkolové uskupení je v pořadí už patnáctou jednotkou, která bude v této africké zemi nasazena. Její působení ale bude výjimečné tím, že jí bude velet, z funkce velitele sil EUTM Mali, Čech – brigádní generál František Ridzák.

Úkolem uskupení bude ochrana a obrana velitelství mise EUTM-M a jeho příslušníků s cílem zajistit bezpečné prostředí v prostoru velitelství mise. Rovněž se bude podílet na ochraně a obraně výcvikového kempu v Koulikoru a bude zajišťovat ochranu výcvikových týmů při výcviku.

Na nasazení se vojáci připravovali několik měsíců, absolvovali mj. šest komplexních polních výcviků. Při přípravě jednotka spolupracovala s instruktory z vyškovského velitelství výcviku a také Zásahovou jednotkou Policie České republiky Jihomoravského kraje. Přínosné byly podle vojáků zejména rady a zkušenosti jejich předchůdců z 1. úkolového uskupení AČR. Vybraní vojáci se také zdokonalovali ve francouzštině, jež je úředním jazykem v Mali.

Závěrečná prověrka týmu proběhla letos v březnu. Kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR a zavedení zpřísněných hygienických opatření se cvičení odehrálo ve výcvikovém prostoru Březina a kasárnách Dědice. Při certifikaci byl kladen největší důraz na incidenty, při nichž se simuloval útok na základnu, dále komplexní útok na patrolu a záchranu vojáků, kteří jsou odloučeni od jednotky.

„Splnili jsme cíle certifikačního cvičení a prokázali, že jsme připraveni plnit stanovené úkoly v zahraniční operaci. Celková příprava byla náročná, vojáci prokázali fyzickou i psychickou odolnost, což jsou nezbytné předpoklady pro nasazení v zahraniční operaci. Závěrečné cvičení pro nás bylo mnohem náročnější z důvodů zavedených opatření v souvislosti s pandemií viru covid-19,“ konstatoval velitel 3. úkolového uskupení AČR Mali kapitán J. M.


Autor: major Jakub Šimíček, rotmistryně Lucie Stehlíková

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Duben 2020)