Nácvik ve střelbě a řízení palby „OP Sudden Strike 03-18“

Nácvik ve střelbě a řízení palby „OP Sudden Strike 03-18“

Stává se již tradicí, že týden po svátku svaté Barbory, patronky všech dělostřelců, hřmí vojenským výcvikovým prostorem hlavně dělostřelectva. Ne jinak tomu bylo i tento rok, kdy v termínu 10.-12.12. proběhl nácvik střelby a řízení palby 60mm minometu ANTOS LR a 120mm minometu vz. 82 v rámci kurzů „Obsluha minometu“ (DV143), Specialista dělostřeleckého průzkumu“ (DV144) a „Specialista družstva řízení palby“ (DV145).

Výcvik byl koncipován jako nepřetržitý. Během prvního výcvikového dne si posluchači kurzu DV143 mohli poprvé osahat ostrou munici a vystřelit si z 60mm minometu ANTOS-LR na dělostřelecké střelnici Kotáry. Dělostřelci se na tuto střelnici vrátili po několika letech a i pro mnohé příslušníku Úseku přípravy dělostřelectva to byla v tomto výcvikovém prostoru premiéra. „Kurzanti“ prováděli zastřílení na cíl polopřímým zamířením, kdy je možné pozorování cíle od zbraňového systému a skrze optickou soustavu zaměřovače je také možné jeho zamíření. Všichni členové obsluh pod dozorem zkušených instruktorů zvládli první den střeleb a i přes nepříznivé meteorologické podmínky byli schopni svou střelbu efektivně opravovat.

Druhý den s teplotami pohybujícími se okolo bodu mrazu se střílející jednotka přesunula do palebného postavení „Pískovna“ v prostoru střelnice bojových vozidel, kde výcvik pokračoval střelbou ze 120mm minometu vz. 82. Střelba byla vedena na cíle, které v dopadové ploše Dlouhá Seč určovali příslušníci kurzu DV144. Na střílející obsluhu čekal úkol v podobě střelby ze zakrytého palebného postavení, kdy mířič na cíl nevidí a je na cíl zamiřován nepřímo pomocí buzoly velitele čety. Prvky zaměřovače pro střelbu počítali specialisté družstva řízení palby kurzu DV145. V obou střeleckých dnech byly cvičícím k dispozici osvětlovací rakety FLG-5000, kterými byla osvětlována dopadová plocha k následnému určování oprav dálek a stran zaměřovače minometu.

Poslední den nepřetržitého vojenského výcviku byl věnován údržbě zbraňových systémů po jejich použití. Závěrečný den výcviku je také již tradičně spjat s trháním selhané munice, jež se během výcviku vyskytnula pouze v jednom případě.


Text: kapitán Lukáš Smyček, náčelník SkPřPalSysDěl

Foto: archiv SkPřPalSysDěl

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Prosinec 2018)