Únor 2024

Příprava vedoucích praporčíků rot

Příprava vedoucích praporčíků rot

V pátek 2. 2. 2024 před komisí Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, posílenou o příslušníky ze štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a Úseku rozvoje metod, forem a prostředků přípravy, složilo závěrečnou zkoušku pět absolventů kurzu Příprava vedoucích praporčíků rot.

Česky

Na zkušenou do Čech…

Na zkušenou do Ćech…

Začátkem roku jsme opět u nás uvítali dva kadety francouzské vysoké vojenské školy – Ecole Militarie Interarmes – Academie Militarie de Saint-Cyr Coëtquidan. Ti se během měsíční stáže v České republice seznámili nejen se vzděláváním a výcvikem ve Vyškově.

Česky