Pietní akt k výročí popravy plk. Preiningera

Pietní akt k výročí popravy plk. Preiningera

V úterý 1. října 2019 si příslušníci Praporu zabezpečení Vyškov připomněli výročí popravy plukovníka gšt. In memoriam Ladislava Preiningera, jehož jméno nese prapor ve svém čestném názvu. Položením kytic a věnců na pietních místech v bývalém bydlišti plukovníka Preiningera a v kapli kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze uctili jeho památku, jakož i památku důstojníků a generálů čsl. armády, příslušníků organizace Obrana národa, popravených na podzim roku 1941 v ruzyňských kasárnách po vyhlášení I. stanného práva.

Plukovník Preininger, rytíř Řádu Čestné legie, nositel francouzského, belgického a československého válečného kříže a mnoha dalších řádů a vyznamenání, zahájil svou vojenskou kariéru jako dobrovolník ve francouzské armádě, a to záhy po vypuknutí 1. světové války. Byl příslušníkem „Roty Nazdar“, bojoval na západní frontě a po působení v severní Africe i na frontě soluňské, byl příslušníkem československých legií ve Francii. Po válce zastával řadu funkcí v nově vzniklé československé armádě, mimo jiné byl velitelem praporu a posléze i pluku útočné vozby č. 2 ve Vyškově. V době okupace se zapojil do odbojové činnosti, kvůli které byl 30. července 1941 zatčen gestapem a následně 1. října 1941, společně s dalšími členy Obrany národa, popraven v jízdárně ruzyňských kasáren.

Praporu zabezpečení byl čestný název „PLUKOVNÍKA LADISLAVA PREININGERA“ propůjčen dekretem prezidenta republiky ze dne 8. května 2014 u příležitosti 69. výročí ukončení druhé světové války v Evropě.


S využitím zdrojů Československé obce legionářské, text: pplk. Radoslav Dostál, velitel Praporu zabezpečení Vyškov

Foto: archiv Praporu zabezpečení

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Říjen 2019)