Pozvánka na odborný seminář instruktorů vojenského lezení

Pozvánka na odborný seminář instruktorů vojenského lezení

Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov pořádá ve dnech 6. – 7. dubna 2016 odborný seminář instruktorů vojenského lezení.

Seminář se koná pod záštitou velitele VeV – VA plukovníka gšt. Ing. Josefa Kopeckého, MSc. a odbornou záštitou vedoucího OdZVSlTV SRPS MO plukovníka Mgr. Miroslava Jebavého.
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky a legislativou ve výcviku vojenského lezení a vytýčit perspektivy a trendy přípravy pro tuto oblast speciální tělesné přípravy. Toto setkání bude vhodnou příležitostí pro výměnu zkušeností, stanovení požadavků a trendů v přípravě instruktorů vojenského lezení nejen v současnosti, ale především v blízké budoucnosti.
V přílohách naleznete program semináře a formulář přihlášky.

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Březen 2016)