Předání funkce náčelníka SOVZ Boletice

Předání funkce náčelníka SOVZ Boletice

Za přítomnosti velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) proběhlo v prostorách velení a štábu našeho přímo podřízeného útvarového zařízení Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ Boletice) v úterý 14. prosince 2021 předání funkce náčelníka.

Předávající major Mgr. Jaroslav Tůma předal „žezlo“ majoru Ing. Tomáši Vašíčkovi. Končící náčelník byl za dlouholetou službu oceněn Pamětním listem velitele VeV-VA a Pamětní medailí VeV-VA. Major Tůma odchází na jiné služební místo v rámci Armády ČR po více jak 18 letech služby v podřízenosti Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Major Vašíček přichází z Úseku kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA.


Text: kpt. Mgr. Vladimír Lapčík, náčelník štábu SOVZ Boletice

Foto: rtm. Bc. Jan Kopřiva, pracoviště plánování SOVZ Boletice

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Prosinec 2021)