Příprava vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/EU – UNMOC i se zástupcem OSN

Příprava vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/EU – UNMOC  i se zástupcem OSN

Ve dnech 2.–19. 5. 2023 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie uskutečnil Kurz vojenských pozorovatelů.

Ten zajišťuje úsek mezinárodní a mezirezortní přípravy Centra přípravy do zahraničních operací předurčeným profesionálům pro vyslání do pozorovatelských misí. Tentokrát se ve Vyškově sešlo 15 adeptů, o jejichž nominaci rozhoduje výběrová komise Velitelství pro operace jeden měsíc před zahájením kurzu.

Ti v rámci něho musí splnit požadavky definované OSN pro přípravu vojenských pozorovatelů. „Musí znát úkoly a techniky vojenského pozorovatele, zásady přežití v náročných klimatických podmínkách, způsoby jednání a vyjednávání, zásady chování v různých kritických situacích, specifika chování lidí jednotlivých národů možného nasazení, UN historii, rezoluce OSN, činnost v rámci objevení nástražných systémů, vjezdu do minových polí,“ objasňuje podrobněji velitel kurzu major Radim Brloh, a že toho je ještě mnohem více doplňuje slovy: „Musí také umět poskytnout první pomoc, zacházet se spojovacími prostředky, vést dokumentaci, organizovat a řídit patrolovací činnost, využít komunikační dovednosti při vedení lidí, ovládat motorová vozidla v těžkých klimatických podmínkách, způsoby vyproštění, či topografii. A když k tomu přidáme ještě poznatky o psychologických a právnických aspektech misí, o specificích jednotlivých misí OSN a EU, složkami působících v oblastech možného nasazení či logistickým zabezpečením mise, je to opravdu velmi široké spektrum, které musí být schopen vojenský pozorovatel pokrýt, o jazykovém vybavení nemluvě.“

To je v podstatě hlavní náplní kurzu, a to jak v teoretické, tak praktické úrovni, vrcholící komplexním polním výcvikem. Tradiční je nezbytná přítomnost psychologa pro hodnocení každé osobnosti a jejich vlastností v rámci chování, jednání, reakcí, ale i vedení týmu apod. Netradiční však tentokrát byla přítomnost zástupce OSN, kterým byl podplukovník nepálské armády Bishal Singh, působící v Department of Peace Operation United Nation New York. „Důvodem jeho návštěvy bylo posouzení kritérií kurzu vojenských pozorovatelů OSN pro jeho možnou certifikaci dle standardů OSN,“ vysvětluje major Brloh a dodává, že kurz by tak mohl být nabízen i zájemcům ze zahraničí, čímž by se rozšířilo portfolio Vojenské akademie v oblasti mezinárodní přípravy. Dle osobních poznatků a vyjádření podplukovníka Singha se jedná o špičkový kurz tohoto zaměření, jehož dalším velkým bonusem je kompletní připravenost i provedení v anglickém jazyce.

Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů úspěšným absolventům za účasti zástupců Vojenské akademie, ale i Velitelství pro operace. „Nyní čekáme na posouzení a závěrečnou zprávu OSN,“ vysvětluje náčelník Centra přípravy do zahraničních operací podplukovník Marek Šedivý a zdůrazňuje, že v případě, že by kurz byl akreditován, by Vojenská akademie získala po Kurzu civilních zaměstnanců NATO již druhý takto velmi významný mezinárodní kredit. Oba kurzy jsou shodně zajišťovány zmíněným centrem.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Květen 2023)