Připravili jsme 90 nových důstojníků AČR. Jejich uniformy nyní zdobí zlatový odznak absolventa důstojnického kurzu

Připravili jsme 90 nových důstojníků AČR

Poslední květnový týden se nesl u Základního důstojnického kurzu v duchu závěrečných zkoušek a slavnostního vyřazení nových absolventů.

Nejprve závěrečné zkoušky před komisí prokázaly velmi dobrou připravenost nových důstojníků AČR v teoretické rovině a následně se pak v pátek 31. května 2019 za účasti velitele VeV-VA brigádního generála Radka Hasaly, náčelníka Odboru kariérové přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka a pozvaných hostů, uskutečnilo slavnostní vyřazení devadesáti nových absolventů, kteří úspěšně složili zkoušky.

Slavnostní ráz vyřazení byl umocněn předáním odznaku absolventa kurzu. Šest nejlepších absolventů – poručík Ing. Miroslav Klíč, poručík Bc. Tomáš Nedbal (oba 72. mechanizovaný prapor Přáslavice), poručík Bc. Klement Mader, poručík Bc. Ondřej Zedek (oba 73. tankvý prapor Přáslavice), poručík Ing. Michal Kramoliš (14. pluk logistické podpory Pardubice) a poručík Bc. Stanislav Vašíček (22. základna vrtulníkového letectva Náměšť n/O) – obdrželi pochvaly za výtečné výsledky po celou dobu studia. Dále pak poručík Bc. Jiří Hudec ze 102. průzkumného praporu Prostějov byl oceněn velitelem VeV-VA, který mu předal pamětní meč nejlepšího absolventa kurzu.

Velitel VeV-VA ve vystoupení na adresu čerstvých absolventů uvedl: „Současná armáda potřebuje mladé, talentované odborníky, kteří umějí hledat a nalézat schůdná řešení problémů, které přináší armádní život.“ Na závěr svého projevu popřál všem absolventům mnoho štěstí a úspěšný start v profesionální kariéře důstojníka.


Text: kpt. Lubomír Gola, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Ing. Vladimír Bezděk

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Červen 2019)