Společně si slíbili, že to zvládnou. A svůj slib splnili…

Společně si slíbili, že to zvládnou. A svůj slib splnili…

V sobotu 13. března převzali Pamětní listy také první letošní úspěšní absolventi kurzu základní přípravy pro rekruty AČR. Osm desítek nových armádních profesionálů a profesionálek tak již brzy posílí útvary a zařízení napříč armádou. K těm by měli po čerpání volna nastoupit v dubnu.

Stejně jako před 14 dny záložníci a dobrovolníci, absolvovali i armádní nováčci v závěru kurzu komplexní polní výcvik. Do vojenského výcvikového prostoru se vydali pěším přesunem po brzkém ranním poplachu ve středu 10. března. V místech, kde trávili nejen den, ale i noc, si pod vedením instruktorů začali budovat nejprve okopy. V dopolední činnosti tak vládla polní lopatka. Kopat si okop pro ležícího střelce vleže v zmrzlé půdě a ještě s rouškou dá člověku opravdu zabrat. Není divu, že někteří nechtěli v dohledné době už lopatku ani vidět, ale to se jim bohužel nesplnilo. Použili ji totiž hned v odpoledních hodinách, mimo jiné k vybudování si přístřešků pro nocování. V rámci přežití v zimních podmínkách museli nováčci zvládnout také rozdělat oheň pomocí křesadla, či připravit stravu. Na cestu do výcvikového prostoru tak kromě dalšího neseného vybavení na dva dny přibyla i mrazená kuřata…

Na závěrečný komplexní polní výcvik na chvíli zavítal i vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek, který využil této jedinečné možnosti i k poděkování nejen jménem svým, ale i velitele brigádního generála Radka Hasala za přístup k plnění úkolů za náročných mimořádných opatření, a to jak nováčkům, tak instruktorům, včetně těch přivelených od jiných součástí VeV-VA. Výcvik se totiž opět odehrával vzhledem k situaci s covid-19 nejen v rouškách, ale i za takových přísných restrikcí, jako je oddělený výcvik v týmech i separace od ostatních. Veškerá tíha tak spočívala na instruktorech, kteří byli se svými nováčky nepřetržitě po celou dobu kurzu. Poslední kurzy také bohužel nedoprovází slavnostní vyřazení a slavnostní přísaha. „To je břímě, které spojené s touto dobou nejde nijak obejít. Můžeme jen doufat, že tato situace někdy skončí a vše se vrátí do normálních kolejí. Kurz tím pádem bude organizován poměrně jinak. Budou volné víkendy, přibydou zaměstnání, která z důvodu izolace od okolních subjektů nemohla být organizována a řízena externími spolupracovníky, včetně besed s velením kurzu a velením Vojenské akademie a interakce směrem k nováčkům,“ vysvětluje náčelník Úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka.

V závěru kurzu také zaznělo poselství brigádního generála Radka Hasaly, z důvodu zmiňovaných restrikcí tlumočené samotnými instruktory, zahrnující gratulaci k úspěšnému splnění kurzu s přáním zdaru v další vojenské kariéře a vyjádřením hrdosti na nováčky i instruktory. Kurz základní přípravy je kurzem o základních vědomostech a dovednostech jednotlivce, který se připravuje na válku. Vše ostatní jeho absolventi postupně dostanou, jakmile nastoupí k útvarům a rozjede se další proces jejich vzdělávání v jednotce, nebo zde ve Vyškově v kariérových a odborných kurzech. Další přípravu nováčků, a to nejen těch armádních, ale i aktivní zálohy a dobrovolníků, zahájíme v květnu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Březen 2021)