Velitelství výcviku-Vojenská akademie do nového roku s novým velitelem

Velitelství výcviku-Vojenská akademie do nového roku s novým velitelem

V pátek 6. ledna 2023 se uskutečnilo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově slavnostní předání a převzetí funkce velitele.

To odstartoval nástup sedmi stovek jeho příslušníků, včetně zástupců přímo podřízených útvarových zařízení (PPUZ). Za účasti delegace města Vyškova, vedené starostkou Karin Šulcovou a dalších pěti desítek významných hostů, v rámci něho symbolicky předal dosavadní velitel brigádní generál Radek Hasala bojový prapor VeV-VA do rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky, do jehož působnosti VeV-VA spadá. Ten jej poté předal novému veliteli – brigádnímu generálovi Ladislavu Rebilasovi.

Brigádní generál Rebilas celou svou profesní kariéru působil u speciálních sil, až po dosavadní funkci ředitele Ředitelství speciálních sil MO. Ten ve svém prvním proslovu jako velitel VeV-VA zmínil: „Přicházím z organizace, kde snaha přibližovat výcvik reálným podmínkám a vzdělávat personál dle aktuálních operačních potřeb, je přirozenou součástí. Z organizace, jejíž kultura je postavena na vzájemné důvěře, týmové spolupráci, názorové otevřenosti a aktivním přístupu všech jejich příslušníků. V tomto duchu hodlám přistupovat v řízení a rozvoji Velitelství výcviku a všech přímo podřízených útvarů a zařízení. Přicházím s otevřenou myslí a s odhodláním pokračovat v budování důvěryhodné výcvikové a vzdělávací instituce, poskytující kvalitní služby podporující obranyschopnost ČR. Je zřejmé, že současné bezpečnostní klima zvyšuje nároky na přípravu státu a jejich občanů, Tato potřeba se již dnes odráží v úkolech vojenské akademie a generuje zvýšené úsilí všech jejich příslušníků. Mým cílem je tuto urgentní potřebu s vaší pomocí a s podporou velení armády naplnit v co nejkratším čase.“

Toho stavu chce dosáhnout zejména: Zajištěním kapacitní a kvalitativní připravenosti personálu využívající pokrokové metody, přístupy a technologie v přípravě jednotlivců a týmů, budováním organizační kultury reprezentující profesionální a vyspělé pracovní prostředí a podmínky odpovídající trendům 21. století a významnosti naší instituce, rozvojem národní a mezinárodní vojenské a vojensko-civilní spolupráce a partnerství, vyváženosti úsilí všech angažovaných celků realizujících aktivity, které naplňují principy relevance, účelnosti a efektivity.

Dosavadní velitel brigádní generál Radek Hasala, nynější zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – Inspektor AČR, působil ve funkci velitele VeV-VA čtyři a půl roku. Za jeho přínos, dle slov náčelníka Generálního štábu AČR, generálmajora Karla Řehky tomuto extrémně důležitému rezortnímu zařízení pro přípravu svého personálu, byl v rámci slavnostního aktu dekorován Pamětní medailí VeV-VA a poté i Medailí 1. stupně Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje za vzájemnou dlouholetou spolupráci. „Na tuto etapu svého profesního života budu vždy rád vzpomínat. Přitom to nebylo období bez často složitých událostí, či změn, náročných úkolů a výzev a přesto se nám je díky společnému úsilí podařilo vyřešit a splnit,“ zhodnotil generál Hasala, přičemž zdůraznil ten nejdůležitější výčet úspěchů, za kterými spatřuje profesionálně odvedenou práci všech příslušníků jeho týmu: „Došlo k výrazné modernizaci nemovité infrastruktury nejen ve Vyškově, ale i na Libavé, Hradišti, Boleticích, byla změněna koncepce základní přípravy, provedena optimalizace profesní přípravy, zavedeny nové formy distanční přípravy, a to vše za plného provozu, což pro Vyškov představuje přípravu asi dvaceti tisíc příslušníků rezortu ministerstva obrany ročně. Přitom jsme plnili náročné úkoly v rámci boje s pandemií COVID, asistenci nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením, Policii ČR, či na Jižní Moravě po ničivém tornádu. Jsem hrdý, že jsem mohl být vašim velitelem.“ Ten také z titulu velitele posádky Vyškov dále poděkoval i zástupcům všech dvaceti zde dislokovaných posádkových subjektů za podporu při vzájemné koordinaci a rovněž vedení města za velmi nadstandardní vztahy.

Předání a převzetí funkce velitele stvrdilo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice podepsání Zápisu a také kroniky. V rámci závěrečného přípitku na počest obou velitelů zazněla i srdečná děkovná slova starostky města Vyškova Karin Šulcové.

 

Životopis brigádního generála Ing. Ladislava Rebilase v příloze.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Leden 2023)