Vojenský fond solidarity podporuje vojáky jeden rok

Vojenský fond solidarity podporuje vojáky jeden rok

Ve středu 9. března uplynul právě jeden rok od založení Vojenského fondu solidarity (VFS). Fond finančně pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tíživé situaci, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů. Pečuje také o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby na území České republiky nebo v zahraniční operaci.

„Za dobu své existence se fond významně zapsal do povědomí nejen příslušníků ozbrojených sil, ale i široké veřejnosti. Je to především proto, že začal poskytovat finanční prostředky těm, kdo pomoc opravdu potřebují. Nově od 1. ledna letošního roku mohou o podporu žádat také příslušníci aktivní zálohy,“ zhodnotil roční činnost fondu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář.

Ministr obrany Martin Stropnický dnes podepsal dohodu o spolupráci resortu obrany a Charity ČR při nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky. Dnešním dnem také jmenoval předsedou výboru Vojenského fondu solidarity poradce náčelníka Generálního štábu AČR brigádního generála Štefana Kaletu. Výkon funkce ve VFS tak ukončil zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián.

V prostorách Posádkového velitelství Praha se při této příležitosti konalo zasedání řídícího výboru VFS. K jeho programu uvedl odcházející předseda výboru generál Kocián: „Členové schválili výroční zprávu o činnosti za rok 2015 a diskutovali o legislativních otázkách fondu ve vztahu k Charitě ČR, která jej zastřešuje. Jedenáctičlenný stálý řídící výbor jednal i o aktivitách fondu v letošním roce a věnoval se žádostem o čerpání finančních prostředků.“ Generál Kocián poděkoval kolegům za spolupráci a první rok existence fondu označil za úspěšný.

Fond pomáhá i dětem vojáků

Doposud fond finančně průběžně pomáhá desátníku Stanislavu Vajdovi z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, který se kvůli těžkému onemocnění ocitl s manželkou a třemi malými dětmi ve velice tíživé situaci. Vzhledem k závažné diagnóze se musel v lednu 2015 vzdát vojenské služby v armádě a podstoupit chemoterapii a ozařování. Smyslem fondu je i podpora ženám například při náhlém úmrtí partnera – vojenského profesionála. V péči fondu jsou také tři desítky dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností.

Dvanáctiměsíční finanční bilance prokázala ochotu lidí podpořit sbírkový účet finančním obnosem. Za příspěvky zaslané na sbírkový účet č. 44665522/0800, variabilní symbol 918, patří upřímné poděkování drobným a pravidelným přispěvatelům i strategickým partnerům. K navýšení finančních prostředků přispěly i Hokejové hry, organizované HC Kometa Brno, a pražská akce Sparta vzdává hold. V současné době je na účtu shromážděná částka 1 347 000 Kč.

V den zahájení druhého roku činnosti Vojenského fondu solidarity předal Inspektorát NGŠ veškerou jeho působnost a agendu Agentuře personalistiky AČR. Fond má prozatím dva hlavní partnery – Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Děkujeme všem, kteří nás podporují.


Autor: podplukovnice Jolana Fedorková, foto: Jana Deckerová
Zdroj: www.army.cz


Velitelství výcviku – Vojenská akademie se do Vojenského fondu solidarity zapojilo Vánoční sbírkou, která byla zahájena při příležitosti Dne veteránů 11. listopadu 2015 dobrovolným příspěvkem za vlčí mák, a také finanční sbírkou v rámci Reprezentačního plesu velitele VeV – VA 19. února 2016. Děkujeme Vám všem, kteří jste do VFS jakýmkoliv způsobem v průběhu jeho prvního roku přispěli a nadále.

Děkujeme za Vaši podporu!

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Březen 2016)