Vyškovští si připomenuli 28. říjen slavnostním nástupem. Řada z nich byla i oceněna

Vyškovští si připomenuli 28. říjen slavnostním nástupem. Řada z nich byla i oceněna

V pátek 25. října 2019 se uskutečnil u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) společný slavnostní nástup příslušníků VeV-VA i právě zde probíhajících kariérových kurzů k příležitosti 101. výročí Dne vzniku samostatného Československého státu.

V rámci nástupu nejprve zazněl Rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara, věnovaný vojákům i občanským zaměstnancům k 28. říjnu. Po něm velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala předal spolu s vrchním praporčíkem VeV-VA štábním praporčíkem Vladimírem Blažkem rezortní vyznamenání, které při této příležitosti udělil více než stovce příslušníků VeV-VA ministr obrany Lubomír Metnar za dosahování velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Konkrétně šlo o Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. a II. stupně, Stužky medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně – XX a Stužky medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky – XXV.

V závěru ceremoniálu pak generál Hasala zdůraznil význam letošních oslav pro vyškovskou akademii, když zmínil, že právě před 20 lety, tedy 28. října 1999, jí byl prezidentem republiky udělen historický název „Hranických akademiků“, čímž se přihlásila k tradici školství v novodobé historii samostatného Československa. A neopomenul zmínit také nedělní slavnostní vojenskou přísahu žáků právě probíhajícího tříměsíčního kurzu základní přípravy, kterou složí opět tradičně při této příležitosti společně s novými studenty Univerzity obrany Brno na Hradčanském náměstí v Praze. Věrnost České republiky budou naši budoucí kolegové, profesionálové Armády České republiky, přísahat rovněž prezidentu republiky, jako vrchnímu veliteli Ozbrojených sil České republiky. „Rád bych využil dnešní příležitosti k tomu, abych příslušníkům kurzu základní přípravy, včetně instruktorského a velitelského sboru, poděkoval za dosavadní úsilí, jaké jste společně vynaložili k plnění úkolů základní přípravy, a současně chci vyjádřit přesvědčení, že svým povinnostem i nadále dostojíte,“ řekl na adresu nováčků generál Hasala, přičemž jeho poděkování dále směřovalo i všem dalším vojákům a vojákyním, zaměstnancům a zaměstnankyním, za dobře odváděnou práci, ať už v kurzech či při výkonu svého zaměstnání, když v závěru svého proslovu dodal: „Profesionálně připravený lidský potencionál je základem fungování každé instituce, tedy i Armády České republiky. To, že její kredit je v současné době v očích naší ale i zahraniční veřejnosti vysoký, je také díky Vám. Děkuji Vám a ještě jednou blahopřeji dnes oceněným.“

Výročí Dne vzniku samostatného Československého státu si připomněli i příslušníci Praporu zabezpečení. Během slavnostního nástupu nejprve zazněl rozkaz ministra obrany, následně pak byly uděleny medaile ministra obrany za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III. stupně. Při této příležitosti byl také předán odznak třídnosti III. „střelec“ poručíku Ing. Stanislavu Andrusiówovi. V závěru nástupu pak pronesl proslov velitel praporu podplukovník Radoslav Dostál, který všem vyznamenaným pogratuloval, poděkoval za práci a zdůraznil důležitost tohoto výročí.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, praporčík Jiří Brunclík

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA, praporčík Jiří Brunclík

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2019)