Desátý ročník odborné konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“

Problematika bezpečnosti provozu není armádě lhostejná, protože sama je důležitým provozovatelem motorových vozidel a silniční přepravce. Svým aktivním přístupem se může armáda významně podílet na zlepšení stávající situace v dopravě a zapojit určitým podílem do jednotlivých projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. S tímto cílem je organizována konference s názvem „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“.

Konference má přispět k naplnění deklarovaných cílů vládní politiky bezpečnosti silniční dopravy a zejména pak k aktivnějšímu a systematickému řešení problematiky bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Jedná se o široké spektrum odborných problémů, jak se ostatně odráží v zaměření a obsahu jednotlivých příspěvků.

Konference a její závěry přispějí k prohloubení spolupráce mezi jejími účastníky v rezortu ministerstva obrany i mimo něj a podpoří zvýšení kvality a efektivnosti řešených úkolů a projektů v jednotlivých oblastech problematiky bezpečnosti silničního provozu. Jedná se zejména o následující okruhy otázek:

 • tvorba legislativy a návazných rezortních norem pro přípravu řidičů a provoz motorových vozidel,
 • optimalizace procesu základní a zdokonalovací přípravy řidičů,
 • rozvoj a zavádění simulačních technologií, moderní výcvikové techniky a učebně výcvikové základny pro výcvik řidičů,
 • provádění dopravně bezpečnostní prevence v rezortu ministerstva obrany i v rámci spolupráce s veřejností,
 • rozvoj a zavádění moderních technologií do vozidel a při vytváření bezpečného dopravního prostředí.

Letošní, již 10. ročník této odborné konference, pořádá Centrum dopravní výchovy Velitelství výcviku‑Vojenská akademie ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického dne 7. listopadu 2018 v prostorech vojenského klubu posádky Vyškov.

Náplň konference:

 • vzdělávání personálu pro přípravu řidičů v rezortu Ministerstva obrany;
 • ukázka nárazových testů pro potřeby znalecké činnosti;
 • vymezení požadavků na resortní legislativu v přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil;
 • poznatky a závěry konference Evropské komise pro bezpečnost provozu v ozbrojených silách (ECRAF 2018);
 • poznatky z přípravy řidičů v rezortu Ministerstva vnitra a v soukromé sféře;
 • vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Podrobnosti k přihlášení na konferenci a programu konference naleznete v pozvánce na konferenci.

Zájemci o účast na konferenci si na této stránce mohou stáhnout přihlášku a zaslat ji vyplněnou na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději do 12. října 2018.

Redakční rada předem děkuje přispěvatelům za zpracování příspěvků do sborníku konference podle připravené šablony a jeho včasné zaslání na níže uvedený email nejpozději do 12. října 2018.

Publikování a účast na konferenci je pro všechny účastníky zdarma.

Kontakt:
mjr. Ing. Jaroslav Omelka
tel: 702 009 286

Adresa pro zaslání přihlášky (příspěvku do sborníku):
e-mail:  ridici.konference(zavináč)vavyskov.cz

Poznámka:
Pro vojáky AČR je předepsán služební stejnokroj 97.

Ke stažení:

Česky